Röd kista

Att själv ta hand om begravningen

Få känner till att det är möjligt att ta hand om hela begravningen själv. Man får dock inte kremera och gräva graven själv. Anhöriga får inte heller närvara då aska gravsätts i en Minneslund.
Om man vill kan man bygga kistan själv, eller dekorera den på ett personligt sätt.

Röd kista
Enligt bagravningslagen skall begravningen vara värdig och pietetsfull. Anhöriga kan själva utforma ceremonin efter egna och den avlidnes önskemål. Tex. kan en anhörig eller en vän förrätta begravningen.
Röd kista

Det händer att anhöriga väljer att ha begravningsakten i naturen. Själva gravsättningen sker på annan tid.

Det går att avstå helt från ceremonin, om man så önskar.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium