Visningsrum med kista, översikt.

Svepning

Visningsrummet.

Många sjukhus har så kallade visningsrum där anhöriga kan se den avlidne. Visningsrum kan finnas på sjukhusavdelningen, eller intill svepningsrummet.

Visningsrum med kista, nörbild.

Det är en tradition att den avlidnes ansikte täcks med en ansiktsduk.

Att se den döda kroppen skrämmer många. Det kan vara ett bra sätt att bearbeta sin sorg. De allra flesta som gör det, känner att de kommer över sorgen på ett bättre sätt.

Närbild på händerna.

För en generation sedan "skyddade" man barnen från begravningar. Idag har man en annan attityd. Även de allra minsta barnen borde ges möjligheten att se en familjemedlem som avlidit.

Ibland tar anhöriga ett fotografi på den avlidne. För den som inte haft tillfälle att se den döde kan ett fotografi hjälpa till att känslomässigt acceptera dödsfallet och att bearbeta sorgen.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2
Del 3

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium