Fagersjö hemsida

 

Havsörnstorgets Vänner

Index

                     Havsörnstorgets Vänner - kort presentation Bra att börja med

 Inledning/sammanfattning Bra att börja med

 Överklagande av detaljplan/Centrum Viktigaste sidan! Aktuell!

 Svenska bostäders lögn om Fagersjö C:s kommersiella förutsättningar

                     Kartläggning av affärslivet på Havsörnstorget

                     SB:s obefintliga underhåll av Havsörnstorget

                     Stadsbyggnadskontorets falska bild av Havsörnstorget

                     Remissinstanser i exploatörernas tjänst

                     SB:s agerande, motiv & vision - Den dolda agendan

 Pendeltågsstation - krav: ca 6 600 nya fagersjöbor

 Opinionen - Politiker styrde Byalaget! Viktigt!

 Rivning före ny detaljplan - demokratisk skandal!

 Enskilda politikers agerande i bl.a. nämnder och fullmäktige

 En orörd pärla

 Fagersjös identitet

 Fagersjö - ett riksintresse

 Renässans för en stadsplaneringstradition i Mehrs anda

 Utskriftsversion: Startsida - Fagersjö ett riksintresse

Ljudinsp. bevisar SB:s lögn om Fagersjö C. Sensationellt avslöjande!Fagersjö hemsida
uppdaterad: 2007-01-04

Mer information och senaste nytt - Aktuellt

Antal samtidiga besökare:

TILL HUVUDMENYN KLICKA HÄR! 

Kontakt:     E-brev: info@havsornstorget.se  /  Tfn: 076 - 847 46 51

 

Materialet på "Fagersjö hemsida" kan oförvanskat men ev. förkortat t.e.x. användas vid överklaganden av detaljplaner, rivnings- och bygglov om upphovsman anges. Notera att det i materialet finns fotografiska avbildningar av offentliga handlingar som inte är skapade av Fagersjö hemsidas upphovsman.

© Thomas Fång 2006

fang@chello.se

Antal unika besökare:
Räknaren startad 2006-03-05

Hemsidan använder inte cookies i någon form.Besökares ip-adresser registreras av säkerhetsskäl samt för statistikändamål.