Prima Materia


Eva Moberg som essäist och samhällskritiker överraskar genom sin fria, odogmatiska hållning. Hon tillhör den typ av radikaler och tvivlare som förr ( och nu ) ungefär betraktas som "avfällingar från den rätta tron".
Just nu är hon aktuell med Prima Materia; Ordfront.
Prima Materia är ett begrepp från alkemin som betecknar urämnet, det ämne som innesluter alla motsättningar.
Det går inte att få in Eva Moberg i någon traditionell huvudfåra med undantag möjligen av den tidiga upplysningens.
Det blixtrar och fräser om hennes nedtonade formuleringar som drabbar den konservativa övermaktens eviga dumhet.
Jag förstår att hon har väckt misshag bland intellektuella både på DN, SvD, Universitetet, bland stalinister och Israel-lobbyister. De har antagligen svårt att bemöta hennes argument som visar att vi för att överleva behöver genomgripande förändringar av samhälle och tänkesätt.
Särskilt dräpande uttrycker hon sig när det gäller militarismen, våldet mot kvinnorna, utbredningen av kärnkraften och de grymma djurförsöken som genomförs i vetenskapens namn. Vad man gillar hos henne är stilens klarhet. Det är inga teoretiska märkvärdigheter hon kommer med utan slutledningar som man själv kanske skulle kunna göra om man hade vrede och beslutsamhet nog att sammanställa iakttagelser som blir allt mer skrämmande i nutiden.
Eva Moberg lyckas med sina skrifter störa tillståndet av "business as usual" - krigs-lobbyismen, den lukrativa miljöförstörningen, förtrycket av svaga ochförsvarslösa människor.
Antagligen är det just för att samhällsordningen misslyckas med välfärd, trygghet och säkerhet som Eva Moberg väckt förargelse i olika läger ( i SvD, för vetenskapskritik o new age-sympatin, i Israel-lobbyn för uppgörelsen med Gamla Testamentet, i DN-redaktionen för kärnkraftskritiken ).
Det slår mig när jag ser dateringen av det hon skrivit att hon i allmänhet varit ute långt i förväg och kunnat ange den kommande dagordningen för samhällsproblem och konflikter. I genusfrågan var hon ute 40 år i förväg. Den här sortens framsynthet blir man ofta inte hedrad för varken av efterhärmarna eller av de etablerade som har makten över besluten.
Därför är det glädjande att hon som skribent har behållt och ökat ut sin läsekrets. Hoppas att hon får många läsare bland yngre radikala kvinnor och män! Det mest värdefulla hos henne torde vara sättet att presentera mans- och kvinnofrigörelsen. Trots att hon är hård i sin kritik av mansamhället ger hon inte för ett ögonblick intryck av att "män" är ett förhatligt eller omöjligt släkte. I det fallet har hon en ovanlig retorisk förmåga att nå oss män med sitt budskap.
Manlighet definierar hon kort och gott: "det som kan göra en kvinna knäsvag utan våld".

Gunnar Thorell 03 04 04

Recension, Manliga Nätverket:


Eva Mobergs hemsida

Home / Humanistgruppen