Camille Paglia
  Gunnar Thorell 02 06 15

Camille Paglia är numera  en smula känd bland  svenska  feminister och kulturkritiker, men är fortfarande föga läst trots sin  kulturkritik  - t .ex. i Sexual Personae eller i Sex, Art and American Revolution.

Slår man upp hennes namn på Google  får man över 34.000 tusen träffar ( Doris Lessing får 26.000 )- många med artiklar och intervjuer.   Paglia är inte direkt någon blygsam person  utan  säger sig vara den mest betydelsefulla och  kända kvinnliga skribenten  i  världen.  Kanske har hon rätt i det.

Frågan är varför hon har blivit så känd  -   både hatad och uppskattad.   De som tycker illa om  Paglia befinner sig ofta inom universiteten och känner sig som måltavla för hennes  mördande och humoristiska attacker mot  ”politisk korrekthet”.

Enligt Camille har unviversitetseliten  ”kidnappat 60-talsupproret”  och gjort om dess  visioner till ett system för blekfet karriärism.  Deras vapen  är politiskt korrekthet  - en  mall som förefaller progressiv men  egentligen är till för att  oskadliggöra  spontaneitet och inflytande underifrån.   Inspirationen till politisk korrekthet  kommer från de  franska strukturalister ( Lacan, Derrida,  Foucault )   som Paglia  hatar för deras  besserwisseri  och oförmåga att kommunicera med olärda personer.   Hon kritiserar också  de s.k. militanta feministerna som har  fört  in  könshat och historisk okunnighet i de kulturella medierna - vilket hon anser skadar  både män och kvinnor.

Camille Paglia bygger upp sitt tänkande på sextiotalets visioner.  Hon menar att de stora skapande andarna bland musiker,  poeter och filosofer från sextiotalet inte gick in i borgerliga karriärer utan  flertalet mötte en  social  undergång eller  för tidig död på grund av drogerna eller  sina provokationer mot det bestående.
Henns stil och sätt att skriva är också färgad av den italienska, katolska bakgrunden.


En lysande retorik som kanske också uttrycker en sorts pessimism när det gäller könens förmåga till förändring.

Paglias  värde ligger  i den radikala och mångsidiga analysen av rockmusik, bildkonst, film och poesi.  Hon för fram en begreppskritik som gör det möjligt att förstå  varför perversion och  dekadens förekommer ymnigt  i  vår  modern kultur  - trots  den rödkindade korrekthet  som  trumpetas ut.  

Det disciplinerade samhället klarar sig inte utan dialogen med  livsalstringens och dödens  råa krafter.  Manligt och kvinnligt  är förvisso  historiskt föränderliga tillstånd  -  men  kan aldrig komma att ingå i  någon sorts evig fred som man har lagstiftat fram.   Vi måste enligt Paglia lära oss leva med och hantera de ständiga konflikterna och provokationera från våra tilldragande - skrämmande motsida.

/ G. Thorell