Per Ahlmark berömmer  en  forskare Rummel  i DN idag.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?
d=578&a=505634&previousRenderType=2


Ahlmark är ju en av de krigsenthusiaster  som näst intill  bönade och bad för att
USA-regeringen skulle angripa Irak 2003.  Han skällde som en bandhund
på Hans Blix och  andra som ifrågasatte  myten om att Saddam hade
massförstörelsevapen.

Nåväl,  denne Rummel  som Ahlmark beundrar  har kommit fram till den
skrämmande slutsatsen att troligen ca  170 miljoner människor gick under av
"democide" mellan 1900 och 1987.

Democide är en term som Rummel myntat,  som  innefattar dödande genom krig,
dödande genom  avrättningar och dödande genom avsiktlig svält. (  T.ex.
borde väl  en halv miljon barn som dödades genom sanktionerna mot Irak
räknas till democide?  Också  avsiktligt framkallad svält och sänkt  medellivslängd
på grund av nyliberal  marknadsekonomi  i  t.ex. f.d. Sovjet o Latinamerika bör väl
gränsa till democide? )

Av de 170 miljonerna  1900 - 1987   säger Rummel att  40 miljoner dödades
genom krig.
138 miljoner  dödades  av totalitära regimer.
28 miljoner dödades  av "auktoritärt styrda länder" .
Endast 2 miljoner av "demokratier".

Ja,  här blir  det gult kort förstås!

Man undrar över hur   Rummel kan ha kommit fram till att "demokratier"
endast har dödat 2 miljoner sen 1900-87   när det är allmänt känt att  USA
dödade ca 3 miljoner bara i sitt angreppskrig i Vietnam.

Dessutom  sägs   inte något om att USA-regeringarna har framkallat  och
aktivt understött ett dussintal  högerdiktaturer som ägnat sig åt folkmord.   Innan
USA angrep Irak ägnade man sig t.ex.  åt att med vapen stödja  Baat-regimen.  På
liknande sätt  hjälpte man tidigare till att genom en kupp installera Shahen av Iran.
Är  man då delaktig i diktaturernas  "uppsåtliga mördandet"?  Hur räknar  man ?

I  diktaturerna  i Chile,   Indonesien och   flertalet latinamerikanska
länder  var  USAs regering genom CIA bevisligen  djupt involverade.   Johan
Galtung och William Blum   uppskattar att 12-18 miljoner har dödats sen 1945
genom USAs  och dess klientstaters krigföring,  massakrer  och subversion.
En  av deras poänger är att akademikerna inte  ägnar sig åt att utforska den
här saken.  Vi har därför bara en otydlig bild av i vilken omfattning
Västvärldens demokratier  har bidragit till "democide"  sen 1900. 
Men begreppet är  i och för sig användbart.

Nog kan man tänka sig att Rummel  har rätt när det gäller slutsumman,  att
170 miljoner människor  i världen  har  slaktats avsiktligt,  av ideologiska
skäl,  av påtvingad svält,  genom grymma sanktioner   o.s.v.  mellan 1901
och 1987.  Jag betvivlar inte det.

Men kanske blir det lite svårt att ta en   forskare  på allvar som i  det
här sammanhanget ( democide )  inte  nämner något om kolonialhistoriens
realiteter.  "The mother of all  democides".
I alla fall refererar Ahlmark ingenting om kolonialhistoriens democide.

Rummel,  en  forskare som inte heller  tycks göra någon begreppsmässig
skillnad  på högerdiktaturer som rustats o understötts av   västvärlden,
och de kommunistdiktaturer som bekämpades  i  Kalla  Kriget?!

DN / Ahlmark  har  antagligen avsikten att framställa historien så att
det blir troligt  att USA har utfört  sina krig och sin subversion i
världen ( f.n. över 700 militärbaser )  för att "säkra friheten o demokratin"  /   inte
för att säkra olje- och råvarutillgångar,  sin makthegemoni o.s.v.

Poängen man ska se är att "endast"  1-2 procent har dödats av
demokratierna - resten av de 170 miljonerna har  dödats av
"diktaturer".   Och flest ( 110 miljoner ) förstås av kommunistdiktaturer.

Det ska väl  framgå av de här lilla räknestycket att "vi" trots allt fått betala
ett lågt pris ( endast 2 miljoner dödade ) för  USAs heroiska
ansträngning.

Det är väl   vad mainstream mediet DNs ledarsida  lite skevt och inoljat vill
förmedla till en  krigs-äcklad allmänhet?  "Kriget mot terrorn  bör fortsätta, 
den  är vår  räddning".

Det senaste jag hörde från Rummel var att han också förordar krigscensur i
USA.
http://andersml.blogspot.com/2005/02/
rummel-infr-krigscensur.html#i1107957065


Hälsning!

Gunnar Thorell
http://members.chello.se/humanistgruppen/