Nu när man ser nya tortyrbilder från USA måste vi dra fram kunskaper som faktiskt finns.

Jag läser f.n. Alfred W. McCoy som skrivit "A Question of Torture" / CIA interrogation, from the Cold War to the War on Terror..

http://www.buzzflash.com/reviews/06/01/rev06017.html

En stor del av de teorier inom psykologin som jag lärde mig i slutet på sextiotalet visar sig - enligt McCoy - härstamma från forskning som CIA varit med att betala för, vars syfte var att få fram metoder för att bryta ner personlighetens försvarsmekanismer. Den akademiska psykologin banade väg för tortyren vi ser idag. ( Plötsligt anar man kanske något av vad inkvistionen måste ha inneburit för kyrkan och påvedömet under 1400-talet. )

Dessa experiment som redogjordes för i läroböcker på Universiteten presenterades dock som landvinningar för mänskligheten.

Bland annat tolkade nog flertalet Milgrams kända försök
http://www.new-life.net/milgram.htm
som någon sorts varning för hur lättledda och auktoritärt styrda flertalet av oss människor är. Att vi tenderar att lyda också motbjudande och destruktiva befallningar om de kommer från en en statusfylld ledning.

Som naiv student trodde man att Milgrams försök var avsedda att kasta ett avslöjande ljus över kommunisterns och nazisternas tortyr.

Den avsikten var så att säga framställd närmast för US-kongressen o den breda publiken.

I "A Question of Torture" visar McCoy att Milgrams kända experimentserie betalades med CIA-pengar. Resultatet - d.v.s. insikten att nästan alla kan fås att delta i att plåga andra - gav CIA det praktiska uppslaget att sprida tortyr-manuler till högerdiktaturer i Latinamerika, MellanÖstern, Filippinerna !

Indirekt och utan att kanske förstå det röjde Milgram väg för CIA:s och högerdiktaturernas ofattbara människoplågeri under flera decennier. Det är kärnan i McCoy's reflexioner.

Ett annat begrepp som jag minns förekom ofta när jag studerade Psykologi var "sensory deprivation" - studier som bevisade att det mänskliga psyket bröts ner, om försökspersonen vistades i en konstlad miljö utan några som helst sinnesintryck.

Försökspersonerna fick glasögon som utestängde allt ljus, de försågs med "vantar" som utestängde känselintryck. Man spelade upp monotona ljud o.s.v. Efter några timmar fick de flesta sammanbrott, såg hallucinationer o.s.v. Som student var det svårt för mig att begripa vad det här fenomenet kunde användas till och varför amerikanska psykologer och akademiker var så fascinerade av det. De tycktes spendera hur mycket pengar som helst för att studera "Sensory Deprivation".

I "A Question of torture" ges förklaringen. Också dessa intensivt upprepade studier betalades med anslag från CIA. De var ett led i att få fram kunskaper om hur psyket bryts ner, hur man kan beröva individen all motståndskraft genom att ta bort alla sinnesintryck.

I den moderna tortyren används huvudsakligen psykologiska metoder - bl.a. just "sensory deprivation". Huvorna som fångarna har på sig gör dem desorienterade. De utsätts för bisarra monotona ljud, ges mat på nyckfulla tider, tvingas stå i plågsamma ställningar ( där de tycks orsaka sig själva smärta ). Torterarna behöver alltså inte slå dem - snarare kan man säga att offren utsätts för en "iscensättning" som leder till att de blir vettskrämda, maktlösa och förnedrade.

Den amerikanska kongressen har gång på gång försökt få CIA att sluta upp med att sprida tortyren. På sjuttiotalet lyckades president Carter få ett uppehåll under några år. Men varje gång de har stoppats har man underlåtit att ställa ledande personer inför rätta. Kongressen har nöjt sig med CIAs egna förklaringar om "a few rotten apples" etc.

Alltså har CIA lyckats komma vidare med sina utvecklade tortyrprogram. Man kan också säga att de genom "forskningen" hela tiden varit steget före den demokratiska opinionen. När allmänheten reagerade med avsky inför tortyren i Latinamerika, Filippinerna, Irak så lanserade CIA den ännu mer effektiva tortyren som nästan inte hade några ingredienser av fysiskt våld. Det vi ser i Abu Ghraib och Guantanomo är s.a.s. sista skriket när det gäller den vetenskapliga tortyren.

När den görs på ett "snyggt" sätt uppstår inga yttre skador - men personerna blir psykiskt skadade - ångestfulla o apatiska i många år / ibland för resten av livet. Skadorna kan sägas vara värre än skadorna av fysisk tortyr.

Sättet att tillfångata och föra bort de två svenskarna till Egypten är ett exempel på den här "teatrala" tortyren. Personerna hämtas i gryningen, de kläs av nakna, förses med huvor o.s.v. De vet inte varför eller vart de förs bort.

Alla arrangemangen försvaras med "säkerhetsföreskrifter" - vilket förstås många svenska medier vansinnigt nog köper.

I Sverige finns väldigt lite insikt om att det vi ser i Guantanamo, Israel och Irak faktiskt är fråga om tortyr. Torsten Kälvenmark nämner t.ex. exemplet Mikael Nussdorf ( en av redaktörerna för Näringslivets Medieinstitut NMI )

/ Mikael Nussdorf/ är osäker på vad som menas med tortyr. I sin tidigare bloggtillvaro har han beskrivit hur israeliska förhörsledare tvingar fångar till sömnlöshet och trär urinindränkta påsar över deras huvuden men urskuldande konstaterat: "OK, det är inte trevligt, men det är inte vad människor i allmänhet kallar tortyr."

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,830038,00.html

I Egypten, Ukraina m.fl. länder kan fångar som förts bort torteras även fysiskt på de mest bestialiska sätt. McCoy säger att svagheten med dessa "tortyrskolor" och grupper av torterare är att de alltid tappar kontrollen. Själva hanteringen gör att de som utför hantverket själva blir sinnessjuka genom sin makt över liv och död.

Så fick t.ex. Frankrike i många decennier plågas av sina egna torterare inom OAS. Filippinernas torterare sammanslöt sig och bidrog eg. till en upplösning av diktatorn Markos tyranni. Shahens torterare gjorde att folkets avsky till slut välte den iranska staten överända. Shahen kördes bort och ersattes av Ayatollorna. Jag har inte läst hela boken än - men den borde absolut översättas till svenska ( om det inte redan är gjort ? ).

Hälsning!
Gunnar Thorell

Mediekritik
06 06 15


http://humanistgruppen.tk/

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1664174,00.html