DIT VI INTE VILL


Jan Guillou skriver 12/9 -04 ( AB ) att det förmodligen är "färre i västvärlden som dödats av terrorattentat än som dött av att få kycklingben i halsen".

Däremot är dödsoffren för de s.k. Kriget Mot Terrorismen betydligt fler - det rör sig redan om 30 tusen i Irak, 4 tusen i Ahghanistan. Av det förstår man att vi nu är inne i en fas av extrem irrationalitet.


Kriget har ackompanjerats av undfallenhet inför stormakten i våra etablerade massmedier. I DN har vi sett Per Ahlmark stå upp och mer eller mindre böna och be för att alla stater måtte delta i detta krig! Vi har sett DN-Zaremba mobba den lilla organisationen Ordfront. Genom manipulation lyckas tysta en av de få röster som har vågat vara kritiska mot stormakten. ( Expressen har vi sett bedriva ungefär samma kampanj. )

Massmedierna står nu för ett allmänt förtigande kring den rasism och folkmordspolitik USA-England bedrivit de senaste femtio åren. Det går en tidsgräns vid 1945.

Det är tillåtet att via vittnesmål skildra nazismens och stalinismens fasor. Dock redovisas inga fakta och minnen runt USAs tidigare miltära slakter och pågående slakter ( vilket hade varit naturligt ). Vad vi däremot får är ett återkommande nyhetsuppbåd kring terrorattentaten ( som givetvis på olika sätt hänger samman med den imperialistiska politiken som har förts ).

Hur har den här situationen av lögnaktighet kunnat växa fram? I USA har miljardären Richard Mellon lagt ner över 600 miljoner dollar på ultrakonservativa institut och organisationer. Ölmagnaten William Coors har gett 250.000 dollars för liknande ändamål. Irving Cristol fick 380.000 dollars för att bedriva "forskning" i nykonservativ anda. Lynde och Harry Bradleys stiftelse har donerat 420 miljoner dollar till högerextremistiska propagandaprojekt. ( ur Bushs okända värld, Eric Laurent ). Förmodligen har vi något motsvarande, men svenkt lagomsystem - d.v.s. en rad av de vi betraktat som " fria intellektuella" avlönas av en högerextrem minoritet, för att bedriva propaganda för krig och social nedrustning.

Det är genom den här typen av stiftelser som massmedierna rekryterar sina "digitala brunskjortor" ( t.e.x. våra hjältar i DN / Expressen ). Man kan säga att kriget mot terrorismen är ett exempel på hur en rik minoritet har skaffat sig en massmedial megafon, för att tvinga på mänskligheten en hatad dagordning.

Folk vill ha anställningstrygghet men får otrygga deltidsjobb, "MacDonaldisering". Folk vill ha utjämning och bra vård men får arbetslöshet, ökade sociala klyftor o sämre vård ( samt därav knivmän, spettmän, hyrbilsmän ).

Folk vill ha fred men dras in i en paranoida konflikter mot en "fiende" som finns överallt o ingenstans. "Mota Mohammed i grind", som Peter på Mediekritik så målande uttryckte sig... Folk vill ha skydd av miljön men får en accelererad försämring av miljön.

Det märkliga i hela processen är att vi i varje led av förfallet ser en änglakör av bona fide intellektuella försäkra oss att försämringarna och galenskaperna är ABSOLUT NÖDVÄNDIGA! "Enligt markandens lagar", "enligt politiska lagar", "enligt etiska lagar". Den Enda Vägen, annars skulle allt gå under!

Tillsammans utgör de en megafon som den rika klicken har skaffat sig. De har betalt för att åstadkomma grovt vilseledande bevisföring.
Allmänheten ska bibringas uppfattningen att "vi" inte längre har råd med
verklig demokrati.
Inte heller har vi råd med yttrandefrihet.
För att inte tala om miljöskydd, fred!

( Vi har dock råd med fler vapensystem,
tortyr,
motorvägar,
stadsjeepar,
osv )

Den här tingens ordning sägs stimulera ekonomin, allt gott följer därav ( i en framtid ) som manna från himlen.

Gunnar Thorell 04 09 14

/ som rekommenderar
"Bushs okända värld;
Eric Laurent; Alhambra