Det slår mig att vi f.n. bevittnar en allt djupare  klyfta  mellan mainstream-medierna och nyheterna som de presenteras över internet.

I mainstream-medierna tillämpas  censur o "lugnande besked"  -   för att  jämna vägen för  ett militaristiskt vågspel.  Största möjliga tystnad påbjuden inför USAs  slakt  i världsformat.  
På Internet möts vi  - åtminstone om man  anstränger sig  en smula - av  ett politiskt motståndsarbete med en medborgerlig inriktning.  En sorts enighet i mångfalden som inte har  existerat tidigare. Säkerligen hänger det  här ihop med  att så relativt  många på Internet  inte är "korrumperbara"  - står ej  i något anställningsförhållande till  stat,  kyrka / storföretag -   de talar utifrån sitt fria,  oberoende intellekt. 

Jag tänker på internationella sajter och bloggar :
Michael Ruppert, Chalmer Johnson, Richard Falck, Israel Shamir, Justin Raymondo, Noam Chomsky, Tariq Ali, Immanuel Wallerstein, Robert Fisk,  John Pilger,  Naomi Klein,  Diana Johnstone,  Arundhati Roy. 

Det som kännetecknar den här gruppen av internationella röster är att de visar på ett nytt sätt att förhålla sig till makt och folkmakt.

Man kan kalla dem för "fria redaktörer" - ett  titel  som Kenneth Rasmusson  lanserade för några år sen när han "kidnappat"  Fib Kulturfronts sajt,   som practical joke.

Det finns ett  obskyrt  dokument "Kärlekens Kyrka"  1244,   som sägs  vara uttryck för  kättarnas ideologi.  Kättarna eller Katharerna levde   när påvedömet bredde ut sig.   Inkvisition,  böldpest och krig drabbade den skrämda  mänskligheten. 
Istället   för inkvisition o böldpest har vi  i dag Fox News, DN / Expressens  ledarsidor,  dokusåpor, aids m.m. 

Lite av katharernas ord  ( om man ta stuvar om lite  "alkemi",  säck och aska   )  kan nog riktas till världen av i dag.
_______________________________________________

Kärlekens Kyrka

erkänner ingen exklusivitet utan hävdar att  alla är medborgare i en fri värld

har ingen hemlighet, ingen invigning utom förståelsen av sanningens makt,  insikten  att världen  bara kan  vidmakthålla fred om vi  förmår ändra oss själva

vet inte av några nations- eller trosgränser eftersom nationer och kyrkor tillämpar censur

erkänner alla stora lärare under tidigare århundraden som  påvisat undertryckt sanning och fick lida för det

erkänner att den yttersta förvandlingens tid har kommit,  den största handlingen som gör att jaget kan vända hem till helheten


erkänner den stora idéns överlägsenhet,  som bara kan vinnas om vi  övar oss i  kärlekens överhöghet

erbjuder inga belöningar varken i det här livet eller i nästa,   förutom glädjen av att vara och älska

vill främja förståelsens sak,  göra gott i det tysta och undervisa genom föredöme

känner ingen fruktan eller skam,  våra  vittnesmål  kommer att vinna trots alla   misstänkliggöranden"

i Kärlekens Kyrka kommer vi att ägna våra  liv åt att älska vår  nästa och jorden och fullgör våra  plikter utan hänsyn till om de är enkla eller upphöjda

___________________________________________________

Kättersk hälsning!

Gunnar Thorell 04 12 04

http://web.comhem.se/humanistgruppen/


Oscar Romero