Möte på ABF med Wilkinson ang.  boken "Jämlikhetsanden". Andra gången vi ser och hör honom.

På Engelska heter boken  den The Spirit Level /  vilket både syftar på "The Spirit of Common Good",  som är en flitigt (  och i politiska retoriken nyttjad )  engelsk fras.
Och samtidigt betyder The Spirit Level  "Vattenpasset" ...
Men begreppet har inte med spirit=ande,  eller andlig att göra.

Carl Tham introducerade Wilkinson.  Det visade sig att denne också hunnit besöka socialdemokrater och Mona Sahlin,  o fått ett bra mottagande.  
Efter att ha hört Wilkinsons budskap läggas fram än en gång måste jag säga att det är fascinerande att modern vetenskap nu  genom hundratals  belägg bekräftar det som mer existerat  som en intuitiv uppfattning:  att brist på jämlikhet bryter ner samhällen av vår typ och skapar en rad sociala problem (  brottslighet, psykisk ohälsa,  mord,  misshandel, höga dödstal,  tonårsfödslar  osv )  som har  att göra med med en framkallad   brist på tillit,  brist på ansvar o  på brist på kreativitet i samhällena.  

Det vill säga:  den allt brantare  sociala hierarkin skapar främlingskap och förlamar människors relationer och deras  förmåga att skapa nätverk och lösa sina problem  på alla möjliga nivåer.  Till slut ser vi ett djupt sönderfall,  som i det amerikanska samhället - ett samhälle som högern i Sverige delvis har inspirerats av. 

Det är också sympatiskt  och stilriktigt  att Wilkinson  så konsekvent undviker att "klandra" t.ex.  nyliberaler och höger-ideologer som starkt bidragit till att öka ojämlikheten i Sverige sen 1980-talet.  Han säger att de givetvis inte avsåg att öka antalet mord,  frekvensen av drogmissbruk,  psykisk ohälsa,  höga dödstal i sina samhällen.  Deras teori var att genom att tillåta de rikare att bli extremt rika skulle välståndet sippra ner till de fattiga grupperna.  Hela samhället skulle bli rikare.

Så fungerar det inte i samhällen som våra,  där vi har nått en sorts grundläggande  tillfredställse av materiella behov.   Genom att tillåta en ökning av klasskillnaderna får vi  istället  ett samhälle  sönderslitet av konflikter och drivet endast av social snobbism och lyxkonsumtion -  ett samhälle som är farligt ur miljösynpunkt,   som skapar  kronisk stress hos flertalet i befolkningen ( som känner att de inte riktigt "hänger med") - och som gör att "nästan"  upplevs som ett hot.

Varför tycker man så mycket  om att Wilkinson undviker att klandra folk som är på högerkanten? 

Därför att det ligger i  vetenskapens  liksom i  den goda jämlikhetens natur,   att övertyga med argument -  inte genom att hota,  skandalisera  och utpeka fiender.   Det var så Sverige fick sina reformer o  på många sätt kom att tillhöra  den bästa typ av samhällen som f.n. existerar.
Wilkinson utgår från att det finns en rationell kunskap och att den  -  om den blir känd -  kan skapa positiv förändring.

http://www.equalitytrust.org.uk/resource/the-spirit-level