Till Thomas N. 05 02 11
/ Svar på replik *)

Du drar fram en professor i fysik och en i naturgeografi.  Men här talar vi
om  konsensus bland vetenskapsmän som sysslar med klimat och levnadsmiljö -
det är alltså nya discipliner som tar in  mängder av faktorer och använder
nya sätt att göra beräkningar.  De undersöker enorma  mängder av data.

Nu är jag själv  enbart  amatör på området,   men det finns mycket att lära
om de här nya ämnena.  Här har jag samlat några länkar:
http://web.comhem.se/humanistgruppen/Extra%20laenkar/miljoe.htm
Jag är bara tacksam om du kan komma med några väl underbyggda argument.  Den
bild  som  framstår som alltmer välgrundad hos dessa  vetenskapsmännen  är
att mänskligheten är på väg in i en period av kaos och kriser av hittills
okänd omfattning.

Den   oenighet du talar om tror jag snarare är något  som visas upp i
medierna.  Den   har karaktär av "lugnande besked" - att dessa varningar ska
motsägas.    En del  akademiker  verkar ha  som födkrok att  åstadkomma
sådana  utsagor,   men de bedriver knappast någon aktiv forskning.

Jag har t.ex.  hört  äldre geologer på  lösa grunder  försäkra att
klimatförändringen ligger inom ramen för det normala -  sett ur geologins
synpunkt.
( I sanning  "lugnande" eftersom jorden från början var en glödande massa.
Ur geolgins synpunkt är  det mesta av nuv.  förändring betydelselös.)

Dessa  besked att allt ligger inom ramen för det normala  upprepas som ett
mantra -  trots  att   vi alltså  t.ex. har en begynnande försurning av
haven,    omfattande utplåning av arter,      kärnvapensprängningar och
raketuppskjutningar ( som stör jonosfären ) -   faktorer som inte tidigare
funnits  i  planetens Tellus´ historia.

De extrema väderlekarna vi bevittnar har med "av människan åstadkomna
miljöförändringar"  att göra.  Det är inte bara temperaturhöjning och
smältande  av polarisarna  -  det är omfattande  skogsbränder i
regnskogsområden ( Indonesien,  Amazonas ).  "Mudslides" p.gr. av extrema
regn,   översvämningar,   värmeböljor som kräver tiotusentals offer ( 15.000
dog i Frankrike )  snökatastrofer,  monstervågor,    ökad seismisk
aktivitet.

Jag är förvånad över den liknöjdhet som  råder i offentligheten.  Har
människor inte barn och barnbarn?   Finns det  en överrenskommelse om att vi
in i det sista  inte får störa den förnöjsamma konsumtion som tycks vara så
lukrativ för en  liten minoritet ?Tror den här minoriteten  att  de själva
tack vare sina resurser  kan undkomma  skadeverkningarna ?


Gunnar Thorell

*)
"Gunnar påstår att "De som säger emot är inte insatta forskare och sakkunniga utan snarare lejda personer  som inte utför egen forskning utan har arvoden
av  företag och politiker."
Det var ett ovanligt dumt påstående. Forskarvärlden inte alls är så enig som
många journalister och debattörer försöker göra gällande. Två av de kändaste
svenska forskarna som förkastar teorin om att människan orsakar global
uppvärmning är Wibjörn Karlén, professor i naturgeografi vid Uppsala
Universtiet och Tor Ragnar Gerholm, professor emeritus i fysik vid
Stockholms Universitet och medlem av Nobelpris-kommittén för fysik."