Manifest för de levande

Ditt verkliga ”jag” består av närvaron i detta nu. Din livsberättelse - tankarna om ”dig själv” är det falska jaget som är på väg att dö bort - en fiktion, betingad av en plågad värld, sjuka ideologier som skapat den s.k. historien ( = 6000 år av krigföring ).

Det ständigt närvarande tankeinnehållet är tvångsmässigt, betingat av den sociala indoktrineringen - dess snobbism o maffia-mentalitet. Ta inte tankarna på allvar om de inte rör sig kring rent praktiska ändamål. Blanda inte ihop din mentala story om dig själv med vem du egentligen är.

Du är i verkligheten liv, medvetet om sig självt, ”seende” sig självt. Du är livsform, 3 miljoner år av liv som genomgått evolution, istid, ”piska, pest och brand” men också ”allt vad stort som gjorts” ( Ferlin ).

Du har därmed humanitetens djup och skönhet, som existerar i din närvaro i nuet, och ger din förmåga till medkänsla med andra, din förmåga att urskilja miraklet i att vara till. Som gör det möjligt att se igenom jagets behov av antagonism, auktoritet. Låta det senare återskapas som en retro-bakgrund - inte vara ditt fokus.

Tillåt det fullständiga bejakandet av det som finns omkring dig, de handlingar som är möjliga NU. Det är din identitet som människa i den här tiden.

I den fanerozoiska eonen Kambrium,
Dvs 570 milj år före Nuet,
vad hade livet eg  att visa upp?

Då fanns bara saprofagerna,
knöltuggarna,
kvalsterna,
slamslukarna,
mikroberna.

Först 40 milj år före  Hitler och Bush,
kom  kamraterna  vertebraterna!
de tidiga saftsugarna
(  käklösa,  kravlösa )

Sen blev det  dags för  kvastfeningarna!
Landet låg öppet,  landet låg öppet.

Den passiva strategin var
gräva ner sig i bottenslammet!
krälande,  krypande
buktande, bockande

Den aktiva strategin
var att höja sig  på två ben.
gripa tag i  en tjock gren.
Slå den mot  skallen eller
rakt mot ballen.

Homo träder in på scenen!
Homo träder in på scenen.

Ecce Homo!

Från Afrikas grottor och dalar gick färden
för 3 milj år sen,  uti vida världen

Evolutionens typiske opportunist,  javisst!
Ack - den okände,  ökände Antropofagen
primaten, prelaten
med sin  avkomma &  åkomma

Från Altamira till Abu Ghraib
Från Budda till  Maud Olofsson.
Allt gick i takt,  allt gick i takt,
tem-pock-pock

+ Rimbaud, ur Delirium II:

”I samma öken, i samma natt väcks mina trötta ögon alltid av silverstjärnan, alltid, utan att beveka livets Konungar, de tre vise männen, hjärtat, själen, förståndet. När ska vi vandra bortom stränder och berg för att hälsa födelsen av det nya arbetet, den nya visdomen, tyrannernas och demonernas flykt, vidskeplighetens död, för att tillbe - som de första! – Julen på Jorden!

Himlarnas sång, folkens vandring! Slavar, låt oss inte förbanna livet.”

 

Hälsning!

Gunnar T.