Två stora affischer som nu sitter uppe i Stockholms tunnelbana är betecknande för den försåtliga makt över medborgarna som medierna alltmer har skaffat sig. På den ena affischen ses Göran Perssons ansikte, rosigt förskönat och skrattretande ungdomligt. Under finns texten: "hur mycket är förskönat? Syna partiernas vallöften, varje måndag i DN". Den andra affischen föreställer Selma Lagerlöf från tjugukronors-sedlarna, men försedd med en rejäl blåtira. Texten är tvetydig: "Den svenska kronan slår tillbaka".

DN låtsas genom dessa affischer enbart göra reklam för sig själv - de ingår i en serie tillsammans med tre andra, mindre värdeladdade bilder. Men kampanjen måste sägas vara en typ av ställningstagande i offentligheten som blir djupt olustig eftersom den utförs av en aktör som stoltserar med beteckningen "oberoende". Mobbningen av den sittande regeringen görs på en dyrbar annonsplats, under en mask av skämtsamhet. Särskilt motbjudande blir det när man konstaterar att det stora flertalet tidningsredaktioner i landets medier redan har utpräglat borgerliga värderingar. Med all sannolikhet kommer vi inte att få se något motsvarande förlöjligande av de borgerliga partierna och deras ledare. Vad säger det här om demokratin och allmänhetens / medborgarnas möjlighet till fria val? Det påminner inte så lite om DNs insatser när det gällde att köra över medlemsdemokratin i föreningen Ordfront. Nu sker det i stor skala.

Sen utför ju "den Stora Tidningen" det här på ett proffsigt sätt. Det har säkert kostat en hel del! Det ska inte gå att komma med motangrepp. Man kan ju jämföra den slipade taktiken med Sossarnas motsvarande försök att mobba Reinfelt. Deras lågbudget utspel kan dras inför rätta och bli en massmedial affär. De som försvarar MSM säger att den borgerliga dominansen i massmedierna trots allt inte har förmått påverkat folkopinionen. Vad har de för belägg? Snarare skulle jag vilja säga att den här dominansen har haft en rad destruktiva konsekvenser för oss alla.

Den har lett till a) ökade klassklyftor b) ökad arbetslöshet o påtagliga försämringar av det sociala skyddsnätet c) otrygghet p.gr. av att den kuschade regeringen tillåtit Sverige att utläma och förfölja oskyldiga som ankagats av krigsförbrytar-regimen i USA. Om inte massmedierna vore massivt riggade för borgerliga värderingar skulle vi ha ett mer demokratiskt och rättvist samhälle. Fred och trygghet skulle vara i centrum eftersom det är vad människor intresserar sig för. Inte som nu: blind konsumtion, miljöförstöring, passivt deltagande i tortyr och folkmordskrig.

Hälsning! Gunnar Thorell

Mediekritik 06 02 28

http://humanistgruppen.tk/