Massmedial Inkvisition, II

När den medeltida inkvisitionen var i full gång fylldes rättsalarna med misstänkta kättare. Människor fängslades och försvann och ingen underrättades. De utsattes för tortyr. Bålen flammade, de utpekade tvingades gå runt i stora, gula kåpor.

Det viktiga med inkvisitionen var att genom aggressivitet förlama och splittra oppositionella grupper / ställa dem mot varandra så att folklig enighet mot katolska kyrkan och påvedömet omöjliggjordes. Därmed stärkte kyrkostaten sin makt. Det blev möjligt att genomföra impopulära åtgärder: upprustning, plundring av befolkningen, militaristiska kampanjer o.s.v.

En av uppgifterna idag är att splittra upp alla normalt fungerande människor som vill ha fred, miljöskydd, social rättvisa / de som vanligtvis betecknats som "vänster".

Ett sätt att göra det på är att utpeka så många som möjligt i vänstern som "bruna", "förintelseförnekande". Om man lyckas med det ( t.ex. DN och Expressen ) skrämmer man de försiktiga som befinner sig i mitten ( vänsterliberala, socialdemokrater etc. ). Man får dem att söka sig till höger - om inte annat för karriärens skull.

Istället för reformer, miljöskydd o rättvisa kan vår så kallade elit låta "främmande trupp" ( guess who? ) få öva i Lappland, den kan fortsätta skära ner på välfärden, fortsätta parasitera, tillåta anfallskrig, se genom fingrarna med klimatförstörelse, tillåta gripanden o tortyr via CIA-agenter, tolerera apartheid o kärnvapenupprustning.

Det är viktigt att inkvisitionen är så formulerad att den kan omfatta så många "skyldiga" som möjligt. Därför är det till exempel bra att hävda att "den europeiska kulturen" bygger på antisemitism ( i och med att den är Kristen och de kristna säger att judarna dödade Kristus, vilket förstås är svårt att förneka ). Alla ska kunna få dåligt samvete när man riktar ett massmedialt pekfinger mot dem. Vem har inte tänkt en eller annan hätsk tanke om det "fredsälskande Israel", dess ledare Sharon, dess fiffiga apartheidregler?

Den radikalfeministiska teorin å sin sida, är förmodligen oslagbar när det gäller att formulera en allomfattande anklagelse som har potential att spränga enigheten mellan befolkningens båda halvor: männen och kvinnorna. Flertalet män och kvinnor har genom barnen ett starkt gemensamt intresse av fred och sociala rättvisa. Varför då inte ge näring för en teori som i sin förvanskade form går ut på att den ena halvan, männen är makthavare över den andra halvan, kvinnorna ( doktrinen om könsmaktstruktur ).

Finns det någon nu levande man som inte tittat på porrbilder någon gång? Det räcker med en del rubriker i massmedierna om att FBI varit inkopplat, att speciella polisgrupper ska slå till, att en eller annan kändis råkat ladd t ner fel sorts porrbilder. ( "Datorn bars bort i gryningen" ).

Också "kriget mot knarket" låter sig utformas som en inkvisition mot en försvarslös Fiende - en som inte kan slå tillbaks vilket gör att många hamnar i en osäkerhetszon. Många i samtiden har rökt på någon gång , kanske köpt "shit" av någon men har svårt att stå upp för det offentligt.

En annan bra slagpåse för den massmediala inkvisitionen är de hundratusentals Arbetslösa, som gång på gång misstänkliggörs genom Expressens ledare- och debattsidor. Man antyder att många är arbetslösa på grund av lättja, att de inte bjuder till, att A-kassa och försörjningsstöd måste sänkas än mer för att folk ska bli "arbetsvilliga".

Viktigt är att inse att våra nuvarande massmedier är fullständigt principlösa i förhållande till demokratin. De säger sig "granska makten", "tjäna demokratins syften" men av handlingarna att döma tjänar de endast den som betalar bäst - d.v.s. den rika klicken som är ägare, betalar annonsplats - de stora företagen.

Därför kan vi också vänta oss att den massmediala inkvisitionen kan ändra innehåll beroende på tidsandan, vilka sociala, politiska allianser som bär upp makten. Det finns ingen lojalitet till några djupare, underliggande värderingssystem ( släktets överlevande, människornas rätt till ett värdigt liv o.s.v. ) Vad nuvarande medier vill uppnå är enkelt och simpelt: lydnad under makten.

Gunnar Thorell 04 07 25

Till Nya Inkvisitionen I