Påbjudna lögner 2005.
( Inför nyåret 2006 )

Enstaka författare och intellektuella tilläts uttala de bortträngda sanningarna ( vårt demokratiska alibi ) - men de fick inte nå ut till allmänheten. Om budskapet olyckligtvis nådde ut motsades det ( Som när Harold Pinter efter sitt berömda nobel tal beskrevs som "en god dramatiker men en politisk idiot" ).

Under 2005 kan man alltså säga medierna har arbetat föredömligt med att bevara den breda allmänhetens kroniska minnesförlust. Sanningen om västvärldens kolonialalistiska historia bör - idealiskt sett - framföras i ett tomrum / ställas undan i en hylla på något bibliotek. Dock inte ropas ut på torget där nån kan höra om det.

Å andra sidan kan man säga att massmedierna förutom sitt tigande också har innehållit vissa påbjudna lögner.  Det rör sig om berättelser som s.a.s. publiceras OM OCH OM IGEN med olika utstyrsel. 
Vår propagandistiska stapelvara. 

Dessa artiklar, reportage o.s.v. har betydelse genom att de hamrar in ett missvisande innehåll. Till exempel när våra stora medier inför Irakkrigets olika vändningar nöjt sig med att upprepa Bushregeringens lögner om förekomst av hotfulla massförstörelsevapen.  Samma lögn som också uppprepas inför det kommande kriget med Iran.

Ett annat exempel. 
I DN, Expressen hävdades gång på gång under året att flertalet vänsterintellektuella skulle vara anstuckna av antisemitism, att de skulle "hata Amerika" o.s.v. 

Den här typen av lögn och förtal har byggts upp systematiskt under lång tid av en klick akademiker. Man kan säga att det rör sig om ett målmedvetet ryktesmord på en politisk kategori bestående av många tusen människor. 

En av personerna som arbetar med förtalet sitter t.o.m. i styrelsen för det statligt understödda Forum för Levande Historia. En annan är professor på ett universitet. Att döma av gruppens ihärdighet och ständiga publicering verkar det finnas en god ekonomisk uppbackning.

Förtalet baseras inte på konkreta fakta utan på begreppsmässiga hårklyverier, dogmatiska definitioner. Trots det tvivelaktiga innehållet publicerar DN-Expressen SRTV som regel det här materialet.  De utpekade har ibland låtit sig skrämmas av rädsla för att förlora sin ställning.

Den som försöker argumentera emot hamnar  i underläge genom att sionismen och staten Israel har gjorts liktydigt med "judarnas rätt att existera".  Det har gjorts till en definition.

En ljusning när det gäller mediernas falska anklagelser om antisemitism är Johannes Wahlströms artikel i Ordfront ( December ) där han för första gången i vår offentlighet ringar in och beskriver den Israeliska lobbyns verksamhet.  http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar/israel.aspx

Bara att sakligt beskriva det här fenomenet måste ses som en modig handling med tanke på hätskheten och våldet som förekommit i motangreppen. Kanske det viktigaste som Ordfront har uträttat under året / i viss mån en upprättelse. 
( Jag förnyar min prenumeration! )

Givetvis har det föranlett kalabalik på Expressen,   och Bachner har manats fram för motangrepp. Samtidigt har ju Expressen förlorat i en rättsprocess när det har gällt just spridande av förtal. Så Bachner är nu inte lika ivrig när det gäller namns nämnande. Men det kanske vore läge för alla som falskeligen anklagats för antisemitism att fundera på att gå samman o. dra tidningen Expressen inför rätta för förtal och ryktesmord / p.s.s. som Mikael Persbrant har gjort... 

Annat missvisande innehåll i medierna har varit artiklar som till synes sakligt utgett sig för att berätta kritiskt om "den andra sidan" / d.v.s. om länder och folk som uppfattas som inkongruenta med vår egen "fina demokrati".  Det har gällt material om Kuba, Iran, Korea, Kina vissa länder i Afrika / som så att säga "står näst på tur" för behandling. 

Tidigare fanns också Jugoslavien, Irak, Afghanistan med i den här gruppen. Därstädes har ju "problemen" godhetsfullt rättats till genom splitterbomber, tortyr, massiva bombangrepp. Därifrån serveras nu istället rapporter om förbättringar, "demokratiska framsteg" o.s.v.

Jag menar inte att de länder som står på tur för att angripas militärt av "vår" sida skulle vara höjda över kritik eller utgöra föredömliga nationer.

Att de beskrivs genom propagandafilter bevisas snarast av att Andra diktaturstater / apartheidstater som är på "vår" sida  sällan eller aldrig skildras kritiskt. Om de mot förmodan skulle slinka igenom en kritisk skildring mot Indonesien, Israel, Turkiet, Indien osv har de isåfall replikrätt.  

Ytterligare ett system av förtal har utgjorts av vulgärfeminismen som också har varit subventionerad och spridit missvisande definitioner. Också här har vi under årets lopp kunnat bevittna ett hälsosamt motstånd. Troligen har vulgärfeminismens propaganda därmed förlorat en del tjuskraft. 

Också i det fallet  har vi kunnat se ett system av statligt anställda med professorer o.s.v. som har  varit tongivande när det gällt att sprida vrångbilderna ( "män" har likställt med djur, med makthavare, förbrytare o.s.v. ).

Hälsning! Gunnar Thorell 05 12 30

http://members.chello.se/humanistgruppen/

 

PS Åsa Linderborgs kommentar till Wahlström i AB