Det enda avgörande kriteriet för en "intellektuell" är förmågan att läsa av det komplexa o nya i sin egen tid. Vi har ingen nytta av Lärda som retrospektivt yttrar sig om vad förtryck och militarism var för 70 år sen, och tycks tro att militarism i vår tid till det yttre ter sig som på 30-talet. / Typ "Forum för Levande Historia".

Tvärtom kan man säga att rörelser i världsformat som på ett avgörande sätt är destruktiva för mänskligheten, alltid måste ta sin början genom ett framgångsrikt bedrägeri. Det beror på att syftet är impopulärt : massdödande, rasism, erövring av andra folk. Krig, inbördeskrig , angreppskrig lämnar oläkliga skador för flera generationer, hotar hela livsmiljön, världens framtid. Krig i vår tid strider helt enkelt mot alla normala människors instinkter. Man kan säga att det drivs fram bara av de neurotiska, de giriga / i det som ibland benämns som vår "elit".

Bondfångeriet för krig åstadkoms i vår tid genom massmedierna ( jfr vad som sades och skrevs i stora delar av pressen om "Weapons of Mass Destruction" i Irak. Beakta samtidigt förtigandet av den koloniala förhistorien när det gäller terrorism o folkförtryck i Mellanöstern ).

Nazismen på trettiotalet lyckades förkläda sig till socialism / "Nationalsocialism". Den lånade och härmade yttre emblem från socialismen som var en relativt populär rörelse för rättvisa och folkmakt. ( därav t.ex. hakkorsets röda bakgrundsfärg ). När rörelsen var aktuell framställde nazismen sig som den Verkliga Socialismen.

Om nazism / fascism säger vi i efterhand att den karaktäriserades av en tro på Ledarens överlägsna begåvning ( ein Volk, ein Land ein Führer ). Vidare en tro på Nationens Enhet, Krigets o våldets Renande kraft. Vidare urskiljs också ett förakt för mänsklig svaghet. Hanna Arendt, Isaac Berlin, Adorno, Christopher Isherwood m.fl. har berättat om o analyserat de här omänskliga dragen i 30-talets totalitära rörelser. Bland annat hävdar de att Tyskland blev speciellt sårbart för nazismen eftersom landet slitits sönder av ekonomiska svårigheter. Människor levde redan i långvarig misär och under förtryck. Alla försök till reformer hade misslyckats, också försöken till revolution hade misslyckats.

Precis som fascismen är militarismen i vår tid utklädd. Den uppträder närmare bestämt under beteckningen "Demokrati" / den har anlagt en fernissa av demokrati eftersom demokrati är populärt. Demokrati är vad vi aldrig får men vad folk längtar efter. Thomas Lindström från Krigskrönikan skickade nyligen en artikel om den här processen av bondfångeri, som f.n. pågår. "The Rise of Pseudo Fascism" på Orcinus blogspot http://dneiwert.blogspot.com/2004_09_19_dneiwert_archive.html
Eller i pdf:
http://dneiwert.blogspot.com/The%20Rise%20Of%20Pseudo%20Fascism.pdf


( Tidigare har Thomas sänt oss material som visar hur neocons betalar jurister som skapar ett juridiskt försvar för tortyr / Orwell meets Franz Kafka /. Vidare hur man genom att leja journalister o intellektuella bedriver kampanjer "Fear & Smear", byggda på falska anklagelser, trakasseri, personangrepp. )

Bush vann ingen majoritet men trots det har han ( och gruppen av Neocons ) agerat som om partiet vunnit en jordskredsseger: man har satt igång angreppskrig, brutit den tidigare traditionen av samarbete m FN, dragit sig ur internatinella överrenskommelser o miljöavtal, ändrat lagarna för yttrandefrihet och medborgarrätt ( The Patriot Act ).

Ytterligare ett förebud om fascismen finns i att kriget i Irak bedrivs med tortyr o terrormetoder ( Abu Ghraib ). Vidare att kriget som lösning numera förhärligas i vardaglig propaganda. Att centrala medier framhäver den nationella enigheten samtidigt som man kör över och hotar alla oliktänkande, kallar dem unamerican, unpatriotic. ( Jämför t.e.x att vänstern kallas "brun" av Dagens Nyheter / Expressen ). Bush lyfts via bilder o TV-medierna fram som den Store Militäre anföraren. Medierna berömmer honom för att han är "en ledare som litar på sina instinkter och sin beslutsamhet"

Neiwert framhåller att pseudofascismen under George W. Bush utgör ett förstadium till fascism. Neocons behåller fortfarande en fernissa när det gäller demokratins formalia men är beredda att använda vilka metoder som helst, inklusive lögner, misshandel, valfusk. Begreppet demokrati används alltså för syften som är fientliga mot all verklig demokrati / folkmakt: krigföring, förföljelse av oliktänkande, försvar av tortyr, massdödande. Hoppas att många läser denna artikel av Neiwert, att den väcker uppmärksamhet.

Hälsning!

Gunnar Thorell

04 09 23

Humanistgruppen / Home