Skärholmsmodellen för de arbetslösa?

050921

Expressen  plus tidningar som City och Metro samt även i viss mån SRTV,    har ju deltagit i en  kampanj för "Skärholmsmodellen"   -   d.v.s. en metod att möta arbetslösheten som tillämpas i Skärholmen / Stockholm.

Åtskilliga gånger  har vi sett  artiklar om hur "framgångsrik" den här modellen  tycks ha varit   -  att  den innehåller en "jobbgaranti"  ( jobb inom fem dagar ). 
Att man äntligen  "ställer krav"   och verkligen respekterar de arbetssökande.

Mauricio Rojas,  Lars Lejonborg  m.fl. har antytt  att Skärholmsmodellen också är   borgerlighetens modell   när det gäller att få de långtidsarbetslösa i arbete.

Ledningen fö verksamheten har fått  massmedial uppmärksamhet,  erhållit  priser,    fått komma till Timbro och föreläsa   etc. etc.

De arbetslösa själva samt  handläggare   som arbetar  med arbetslösheten  har  inte  varit lika enthusiastiska.
Den strida strömmen av lovord har   kommit från chefer i toppen av hierarkin och från medierna. 

Skärholmens Jobbcentrum har därigenom gjorts till förebild.  Idag har snart sagt varje stadsdel och kommun med självakting  tillverkat sin egen  variant som mer eller mindre strikt tillämpar samma  kontrollsystem  som finns i Skärholmen  ( =  tre timmars daglig, obligatorisk  närvaro i ett rum med uppkopplade datorer ).

Därför är det  oerhört  intressant  när det väl  kommer ut en forskningsrapport  som värderar och analyserar Skärholmsmodellens faktiska egenskaper.  
För första gången får    trosvisshet   i toppskiktet   möta  analys av  fakta.

Har Skärholmsmodellen  lett till jobb  för de långtidsarbetslösa?   Har individerna känt att de fått stöd och blivit respekterade? 

Rapporten  på 130 sidor är  gjord av Veroncia Ekström FoU-byrån och har titeln:  "Individens eget ansvar och samhällets stöd".   (  Den kan beställtas genom  fou.rapporter@stadshuset.stockholm.se  / 150:-  )

Forskningsresultaten visar  att nästan ingenting av det Skärholmsmodellen har hävdat om sig själv stämmer. 
Ytterst få har fått  riktiga  jobb genom Jobbcentrum. 

De arbetslösa säger att  Jobbgarantin  "inom  5 dagar" snarare borde  sägas gälla "inom 5 år,   om ens det". 

De flesta som intervjuas har  känt sig  trakasserade av tvånget att  månad efter månad,  år efter år vistas tre  timmar  per dag i en överbefolkad lokal.
Ingenting har  nämligen hänt i den här lokalen.  Utom  att man har kunnat  titta på Platsbanken som ju finns i alla tänkbara lokaler och  i  många hem.

Utom att man tid efter annan har  fått delta i ständigt nya praktikperioder - d.v.s. jobba för socialbidrag.

Att  som motprestation för socialbidrag  kräva  praktik / arbetsträning,    det har ju  tillämpats av kommunerna sen 1993.   Dock  vanligtvis  på ett sätt som tillåtit ett  förhandlingsutrymme.  Därmed en smula värdighet. I Skärholmsmodellen får man avslag om man tackar nej till praktik.

Massmedierna   ( som säger sig värna om  de svaga   ) har med andra ord  deltagit i att haussa upp en  modell  vars enda "förtjänst"  tycks  vara att cheferna för socialbidrag  kan  flera avslag på bidragsansökningarna.  Skärholmsmodellen verkar således "effektiv" på kort sikt i och med att man kan ge flera avslag.  Det är den enda substantiella fördelen.

Efter att ha läst den här rapporten  är mitt stalltips   att vi kommer att få  bevittna att en  medial  tystnad breder ut sig. 

En "begravning" .

Rapporten  innebär  nämligen  en prestigeförlust för medierna.  Dessa  maktcentra har  ( återigen )  varit med att  trumma fram ett  elände,   vars enda "förtjänst"  tycks vara  att göra livet surt för de  som behöver  ett visst stöd från samhället. 

Vi kommer alltså INTE  att få se några  rubriker i Metro,  City,  Expressen   m.fl. om Veronica Ekströms  utvärdering. 

Jag uppmanar därför folk  att skaffa den,    o sprida kunskap om vad Skärholmsmodellen  innebär.

Veronica Ekström förser dessutom  den här rapporten med en intressant historisk vinjett som återger vilka metoder som tidigare har använts i perioder av stor arbetslöshet.
Som helhet en  mycket läsvärd text!

Hälsning!

Gunnar Thorell

http://members.chello.se/humanistgruppen/