Marknaden trumfar över forskning och vetenskap

Det finns många exempel på att resultaten inom  forskning och vetenskap   inte är kongruenta med den nuvarande marknadsekonomin och de annonsstyrda media som skyddar marknadens dominans.  

När det gäller kolonialhistorien  har vi t.ex.  en omfattande,   dokumenterad  kunskap om vad som ägt rum:  folkmorden,  slaveriet,  utplundringen  i  Asien,  Afrika och Latinamerika.  Massmedia lyckas trots det bra med att återskapa en   alzheimerliknande glömska hos allmänheten.    Därmed görs nya kolonialkrig  möjliga.  

I media återberättas historien   på ett fragmenterat sätt,  som en  thriller med   "terrorister" / och å andra sidan "good guys"  ( guess who? )  i huvudrollerna.

I  år efter år har vi  på liknande sätt kunnat ta del av hur  klimatforskarnas varningar för global heating har viftats bort o  betecknats som "överdrifter".  Marknaden har ju velat  sälja sina stadsjeepar,   driva på konsumtionen av olja.   Under ett par decennier var det ett fruktansvärt råskäll på "miljönissar" som enligt t.ex. Finanstidningen o Dagens Industri  "ville tillbaka till stenåldern"  m.m.

När katastroferna  är över oss  och de stora försäkringsbolagen mångdubblar sina premier,   går varningarna  förstås  inte längre att avfärda på det enkla sättet.   Då får vi istället en objektiverande  framställning  -   vilket betyder att varningarna publiceras, men att de samtidigt ledsagas av  "lugnande besked".   För allmänheten ska det framstå som att allvaret ännu inte gäller oss,  som lever nu.   Vi kan lugnt fortsätta att konsumera samtidigt som världen därute faller samman.

Detta gällde historia och ekonomi.
Samma motsägelse  gäller inom sociologin  - ett  ämne jag väl känner  till.  Där presenteras nya  avhandlingar som t.ex. visar att de hårda  metoderna gentemot socialbidragstagare inte har lett  till några ekonomiska besparingar  (  se  t.ex.  Veronica Ekström,  Pia Milton,  Tapio Salonen m.fl. ).    Tvärtom kan man säga.  De arbetslösa som har bemötts med hårdhet  och krav har fastnat  i långvarigt bidragsberoende. 

http://www.arbetskonsulenterna.space2u.com/debatt/tuffakrav_ejeffektivt.htm http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=6631

Det här är ju egentligen  sensationellt,  om man betänker hur medierna  har berömt olika dubiösa projekt för kontrollering av,  för att inte säga  trakasserier mot   de arbetslösa - alltså mot flera hundra tusen personer i Sverige.

Men  denna nya  forskningslitteratur  väcker  förstås  ingen uppmärksamhet i medierna  -  eftersom  resultaten inte stämmer med marknadens behov av att fortsätta att  pressa ner lönerna.  
 
Folk bör  göras benägna att ta jobb som marknaden erbjuder,   även när det rör sig om  svältlöner och ytterst osäkra villkor.  De arbetslösa jagas med  obligatorisk närvaro i jobbsökeri som inte leder någonstans.  Vetenskap och humanitet  trumfas över av lögn och propaganda.

Liknande  exempel kan man hitta när det gäller  hälsa och  produktionen av födoämnen.  Också när det gäller utvecklingen av ( bristen på utveckling av! )  rena och förnybara energikällor...

Marknaden,    som den utvecklats av nyliberalerna,    verkar inte vara samstämmig  med det mänskliga livet,  för att inte säga med det biologiska,  planetära  livet.   Ett tecken på det är fragmentiseringen o förvanskningen av kunskap som  de korporativa massmedierna genomför.  Det gäller historia,  ekonomi,  klimatforskning,  sociolgi.

Den vanliga människan -   med  behov av fred,  hälsa,  social rättvisa och harmoniskt liv  -   betraktas närmast  som en parasit på  den abstrakta entiteten PENGAR  ( och  den lilla klick som förvaltar dessa Pengar ).

Den här förvanskningen blir förstås alltmer ansträngande att genomföra - eftersom verkligheten talar sitt eget språk: 
t.ex. genom  miljöförstöringen, 
genom de nya krigens fiaskon, 
genom folkviljan,   som alltid tycks gå på tvärs mot de styrande. ( EU-omröstningen, motståndet mot krigen,  intresset för miljöförbättring o.s.v. )

Det skulle inte förvåna mig om vi efter väldiga katastofer o  förstörelser  kommer att gå in i en demokratisk upplysningsperiod.  Frågan är hur mycket som då  kommer att vara kvar av de olika folken  och planeten Jorden.


Hälsning!

Gunnar Thorell 06 05 11

http://humanistgruppen.tk/