När jag diskuterat frågan om växthuseffekten och klimatkatastroferna  har jag ibland fått mothugg av typen:  "det finns inga säkra bevis för att det verkligen förekommer en temperaturhöjning som har samband med av människan åstadkomna miljöeffekter".

Medierna använder ofta detta resonemang.  Det tycks ha  en lugnande karktär att  det  s.a.s.   inte finns  några säkra bevis.
Allting kan då rulla på i invanda spår.  Och det är svårt att komma längre i  argumentationen  eftersom de flesta är oinsatta i ämnet. 
Det kanske  trots allt bara är  "känslor",   detta med att det är något fel på vädret...

Mark Lynas i  High Tide ( översatt,  Ordfront:  "Oväder, Nyheter från en allt varmare värld" )  är en brittisk journalist som gett sig själv till uppgift att skapa överblick i vad klimatforskare och experter egentligen säger om den här  komplexa men livsavgörande frågan.

För den sakens skulle har Lynas ägnat ett par år till att resa runt till olika områden på jorden som drabbats av stora förändringar - t.e.x.   på grund av torka,  orkaner,  extrema regn,  temperaturhöjning.

Han har besökt områden i Alaska där väldiga skogsområden sjunker ner i marken som förvandlats till träsk,   på grund av att  permafrosten tinat!

Träden fortsätter att växa men faller  om varandra som plockepinn och  kallas av befolkningen för "berusad skog".   Stora sjöar har på kort tid försvunnit på grund av samma fenomen ( permafrosten bildade  i årtusenden ett ogenomträngligt lager ).

Istäcket under vintern drar sig tillbaka och en mängd djurarter försvinner eller drar sig  norrut.  Klimatförändringarna på de höga latituderna är mest  dramatiska - t.e.x. lossnar  och smälter  ishyllor på 10.000 kvadratkilometer.  Ishyllan Larsen B i   Antarktis, som var 200 meter tjock  och vägde  500 miljarder ton( ! ),   kollapsade och  försvann på knappt en månad.

Lynas har också besökt ögruppen Tuvala i Söderhavet där befolkningen får erfara en obönhörlig höjning av havsytans nivå vilket  gör att saltvatten tränger in,  förstör odlingen och bidrar till  farliga  översvämningar.  Hela befolkningen är beredda  att med kort varsel evakueras.

Han reser till Peru och kan registrera hur väldiga  glaciärer har  reducerats till   ynka rännilar.  Han tar sig till norra Kina och besöker områden där det pågår återkommande,  våldsamma sandstormar som förvandlar den tidigare stäppen till öken.
http://web.comhem.se/humanistgruppen/Extra%20laenkar/miljoe.htm

Den bild som växer fram handlar INTE   om att forskarna  strikt kan leda  i bevis att klimatförändringarna  "beror på" växthuseffekten. 

Vad  de  är eniga om är  dels att det pågår en stadig ökning av genomsnittstemperaturerna ,  dels  att vädret blivit  extremt.  Det har uppstått en  en oförutsägbarhet,  en  irregularitet  i klimaten  som inte  verkar ha registrerats tidigare under  modern tid.

Genom att skapa en "superdator" med flera hundra processorer har Tom Knutsson på Princeton kunnat simulera 3-dimensionella modeller av orkansystem.  Modellen visar att höjda ytvattenstemperatur i de tropiska haven ökar orkanernas potentiella kraft.    Den förödelse en orkan åstadkommer ökar exponentiellt med vindstyrkan -  alltså bara en  MÅTTLIG  temperaturhöjning leder till en allt intensivare ödeläggelse i samband med stormar / cykloner.   Den stadiga temperaturökningen som pågår nu  är alltså en tidsinställd bomb.

Slutsatsen är att  vi  - så länge tid finns -  måste  göra allt som står i vår  makt för att undanröja de fenomen som  bidrar  till temperaturhöjning - t.ex. koldioxidutsläppen.   Bara detta att kunna få ner temperaturökningen till en måttligare nivå kan komma att rädda hundratusentals liv

Man måste säga att Mark  Lynas är  utrustad med  fysiskt mod ( han besöker farliga platser ! )  och  kan   tillräckligt mycket  för att kunna föra jämbördiga samtal med klimatforskare och experter.
Lägg till detta att Ulf Gyllenhak   har gjort en lysande  översättning.   Det blir   skrämmande,  njutbar läsning. 

Gunnar Thorell 2005 04 22

http://www.humanistgruppen.tk/