Vänstern och Pol Pot; 060325

Något som måste vara i förgrunden för motståndet är kritiken av våra
nuvarande, kvasi-kriminella massmedier.

Det  innebär  att på lång sikt att upprätta  medier som är ansvariga gentemot folkets intresse av  fred,  miljöskydd och social rättvisa.

Irak-kriget ( liksom Vietnamkriget och flertalet krig efter 2.a
världskriget )  skulle inte ha kunnat  bli  till,   om det inte det funnits en
skickligt genomförd  förvanskning   av stormakternas roll  när det gäller
kolonialismen.

Folkmord och plundringar via orättvisa handelsavtal  har lett
fram till det vi kallar  "globaliseringen",  det s.k. kriget mot terrorn.

De nuvarande massmedierna framkallar systematiskt en sorts alzheimer när det
gäller västvärldens ( d.v.s. "våra egna" ) brott mot mänskligheten.
De gör att nya krig blir möjliga.

Vänsterns motstånd  måste  därför vara inriktat på att förse allmänheten med
den bild av verkligheten som  undanhålls -  att stormakter som England, USA, tidigare Frankrike, Tyskland, Belgien plundrat och begått  omfattande folkmord.   Flertalet   har inte tillräcklig kunskap om bakgrunden  för det som idag kallas "terrorism".  De är inte medvetna om de historiska  brott  som vår egen sida varit delaktiga i.

Om man vill klargöra det här går det inte att samtidigt försvara
brott mot mänskligheten som utförts genom kommunistdiktaturer. Kommunismens brott framhävs visserligen redan av korporativa massmedia. Men en vänster som försöker förringa kommunismens brott   slås omedelbart ut genom en elementär  argumentation. Det är därför borgerligheten är så sugna på att dra fram Pol Pot -  det är "förintande" för de som försvarat Pol Pot och inte kan medge några misstag.

Dagligen ser vi nu hur  massmedier som Expressen  hetsar för att framkalla
ett krig mot Iran.

Det sker genom stående rubriker på ledarsidan. Det sker genom lögner och begreppsförvräningar, förfalskningar av citat o.s.v.

http://informationclearinghouse.info/article12790.htm

Det är med andra en hets för att framkalla den absolut värsta krigsförbrytelsen av alla :  angreppskrig med hjälp av kärnvapen.
Redaktörerna vet att det kommer att döda hundratusentals civila o  sprida
radioaktivetet över planeten Jorden.  Om vi hade en världsregering grundad
på folkets intresse skulle  flertalet krigshetsare  sitta bakom lås och bom.

Det nya kriget kan bli en inledning till en världsundergång.

Gunnar Thorell /

fibforum 050325