Mästaren Tung-kuo frågade Chuang Tzu: "Det som kallas Vägen - var finns den egentligen ?"

Chuang Tzu sa: "Det finns inte nån plats där den inte finns."

"Kom igen nu ", sa mästaren Tung-kuo, "var lite tydligare !"

"Den finns i myrorna."

"Finns den i nåt så lågt ?"

"Den finns i hirsen."

"Den är ju ännu lägre stående!"

"Det finns i tegelpannor och krukskärvor."

"Hur kan den vara i något så lågt?"

"Den finns i pisset och dyngan".