Vägen till Lycka

Mentala tillstånd som vänlighet och medkänsla är mycket nyttiga. En medkännande, varm och godhjärtad person är frisk. Känslor av kärlek, ömhet, närhet och medkänsla ger lycka. Vår emotionella hälsa stärks av varma känslor. Tendensen att knyta nära band till andra och agera för andras välfärd gör oss friskare. Mer självcentrerade människor blir sjukare.

Så snart vi drar slutsatsen att människans innersta väsen är präglat av medlidande snarare än av aggressivitet, förändras vårt förhållande till omvärlden. Att se andra som sympatiskt inställda istället för egoistiska och fientliga hjälper oss att koppla av,  känna förtröstan och leva utan ängslan. Det gör oss lyckligare.

Ändamålet med vårt liv måste vara positivt. Vi föddes inte för att ställa till olyckor eller skada andra. För att vårt liv ska vara av värde måste vi utveckla grundläggande goda mänskliga egenskaper - värme, medkänsla och vänlighet. Då blir vårt liv meningsfullt, fridfullt och lyckligare.

En livskraftig relation bör innefatta en känsla av ansvar och åtagande gentemot varandra.

Vad är medkänsla?

Ett sinnestillstånd som är fredligt, icke-skadligt och icke-aggressivt. Det är en andlig attityd som bygger på en önskan att andra ska befrias från sitt lidande och hör samman med en känsla av engagemang, ansvar och respekt för den andre.

Den innefattar att man önskar sig själv gott. Man önskar att man själv ska vara fri från lidande och sedan utvidgar man denna naturliga önskan för egen del, odlar den, förstärker den och utsträcker den till att omfatta andra.

En äkta medkänsla bygger på resonemanget att alla människor har en medfödd önskan att vara lyckliga och vill övervinna lidande, liksom jag själv vill.

Citat av Dalai Lama / m. hälsn. från Kerstin Jurdell 02 12 11

Dalai Lama

Retur