Hur kan vi vara säkra på att vårt drickande var negativ?
Vi drack för att bli lyckliga och blev olyckliga.

Vi drack för att få glädje och fick elände

Vi drack för att bli utåtriktade och blev självcentrerade

Vi drack för att kunna umgås och startade istället gräl

Vi drack för att bli sofistikerade och blev råa och motbjudande

Vi drack för vänskap och fick fiender

Vi drack för att få sova och vaknade outsövda

Vi drack för att dämpa vår sorg och vältrade oss i självömkan

Vi drack för styrka och kände oss svaga

Vi drack för att stimulera sexlivet och tappade potensen

Vi drack sprit som medicin och fick hälsoproblem

Vi drack för att jobbet krävde det och förlorade jobbet

Vi drack för att slappna av och fick skakningar

Vi drack för att få självförtroende och blev osäkra

Vi drack för att få mod och blev rädda

Vi drack för att få visshet och blev tvivlare

Vi drack för att stimulera tankarna och fick minnesluckor'

Vi drack för att kunna prata lättare och talet blev sluddrigt

Vi drack för att nå himlen och hamnade i helvetet

Vi drack för att glömma och hemsöktes av tvångstankar

Vi drack för frihet och blev slavar

Vi drack för makt och blev maktlösa

Vi drack för att fly från problemen och såg dem mångfaldigas

Vi drack för att klara livet och bjöd in döden

Försök inte dränka dina sorger i sprit, dom lär sig simma!


( Fritt efter Länkarnas devis )