GÅTA:

Du sitter bakom ratten i en bil och håller en konstant hastighet. På din
vänstra sida har du en avgrund. På din högra sida har du en brandbil och
den håller samma hastighet som du. Framför dig springer en gris, som är
större än din bil. En helikopter förföljer dig i markhöjd bakom bilen.
Både helikoptern och grisen håller samma hastighet som du. Hur ska du
göra för att ta dig därifrån?

Svaret hittar du längre ner, men fundera själv en stund!

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Kliv av karusellen och låt barnen åka!!!!!!