Kahlil Gibran
- Alltid har det varit så att kärleken inte vet sitt eget djup förrän skilsmässans stund är inne.

- Ni föddes tillsammans och tillsammans skall ni alltid vara. Ni skall vara tillsammans då dödens vita vingar skingrar era dagar. Ja, även i det tysta minnet av Gud skall ni vara tillsammans. Men låt det vara rymd i er samhörighet och låt himmelens vindar dansa mellan er. Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma bägare.

- Men om ni i fruktan endast söker kärlekens frid och kärlekens njutning, då är det bättre att ni skyler er nakenhet och går bort från kärlekens tröskplats, till ett liv utan årtiders växlingar, där ni skrattar men inte allt ert skratt och gråter men inte alla era tårar.

- Ni säger ofta: jag skulle vilja ge, men endast åt dem som förtjänar det. Träden i er trädgård säger inte så, inte heller hjordarna på era betesmarker. De ger för att få leva, ty att undanhålla är att dö. Den som är värdig att få uppleva sina dagar och nätter är väl även värd allt annat av er. Och den som har förtjänat att dricka ur livets hav, förtjänar väl också att fylla sin bägare ur er lilla bäck?

- Då ni arbetar är ni en flöjt, genom vars hjärta timmarnas viskningar blir till musik.

- Och då ni arbetar, älskar ni i sanning livet, ty att älska livet genom arbete är att vara förtrogen med livets innersta hemlighet.

- Och vad är att arbeta i kärlek? Det är att väva tyget med trådar, spunna från ditt eget hjärta, som om din älskade skulle bära tyget. Det är att fylla allt du skapar med en fläkt av din egen ande, och att veta att alla kära döda står omkring dig och ser på.

- Jag säger, inte i sömnen, utan i middagstimmens klarhet, att vinden ej talar ljuvligare till de jättelika ekarna än till de minsta av alla grässtrån; Och endast den är stor, som formar vindens röst till en sång, förljuvad av hans egen kärlek.

- Och om ni inte kan arbeta i kärlek utan endast med olust, är det bättre, att ni lämnar ert arbete och sätter er vid templets port och tar allmosor av dem, som arbetar med glädje.
Ty om ni bakar bröd med likgiltighet, bakar ni bittert bröd som endast till hälften mättar människans hunger.

Ur "Profeten" 1923 / Proprius 2001

Länk till hela Kahlil Gibrans "Profeten" / on line / engelska :

Retur / Humanistgruppen citat