Kärlekens Kyrka

( Appendix till ”The Grand Design – IV,  Patrick Francis, 1995 )


Katharernas profetia från 1244 säger att

en  Kärlekens Kyrka kommer att  instiftas 1986:

Kärlekens kyrka


har ingen struktur,  endast förståelse


har inga medlemmar förutom dem som vet att de tillhör den

har inga rivaler eftersom den inte konkurrerar

har ingen ärelystnad eftersom den bara strävar efter att få tjäna

vet inte av några nationsgränser eftersom nationerna inte är kärleksfulla

håller sig inte för sig själv utan strävar efter att berika alla grupper och religioner

erkänner alla stora lärare under alla tider som har visat på kärlekens sanning

tillämpar kärlekens sanning genom sitt sätt att vara

strävar inte efter att undervisa utan att vara och att berika genom att vara

erkänner hela jorden som en varelse som vi är en del av

erkänner att den yttersta förvandlingens tid har kommit,  den största alkemiska handlingen som  gör att jaget kan vända hem till helheten

förkunnar inte högljutt sig själv utan talar genom älskandets känsliga sfär.…den ger hedersbevisning åt alla som tidigare lyste upp vägen men fick lida för det

tillåter ingen hierarki eller struktur därför att ingen är större än den andre

dess medlemmar kommer att känna igen varandra i sina gärningar och i sitt sätt att vara och i varandras ögon, och genom inget annat yttre tecken än den broderliga/ systerliga kramen

kommer att ägna sitt liv åt att i tysthet älska sin nästa och jorden medan de fullgör sina plikter utan hänsyn till om de är enkla eller upphöjda

erkänner den stora idéns överlägsenhet som bara kan vinna om mänskligheten övar sig i kärlekens överhöghet

erbjuder inga belöningar varken i det här livet eller i nästa förutom glädjen av att vara och älska

vill främja förståelsens sak,  göra gott i det tysta och undervisa bara genom föredöme

kommer inte att känna någon fruktan eller skam och dess vittnesmål kommer att vinna trots alla motsägelser

har ingen hemlighet, ingen invigning förutom förståelsen av kärlekens makt och insikten om att världen kommer att förändras,  men bara om vi först ändrar oss själva

Tillbaks till citat