Hvis det i sannhet skal lykkes å före et
menneske hen till et bestemt sted, Må man
först passe på å finne ham der hvor han er
og begynne der.
Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.

For å kunne hjelpe en annan, må jag forstå
mer enn ham, men dog först og fremst
forstå det han forstår.
Når jag icke gjör det, så hjelper min
merforståen ham slett icke. Vil jeg likevel
gjöre min forståelse gjeldene, så er det
fordi jeg er forfenglig og stolt, så jeg i
stedet for å gavne ham egentlig vil beundres
av ham...

Men all sann hjelpekunst begynner med en
ydmykelse. Hjelperen må först og fremst
ydmyke sig under den han vil hjelpe, og
derved forstå att det å hjelpe icke er å
herske, men å tjene.

Dersom du icke kan begynne således med
et menneske att han kan finne en sann
lindring i å tale med deg om sin lidelse, så
kan du heller icke hjelpe ham. Han lukker seg for deg,
han lukker sig inne i sitt innerste - og prek*) du så for ham!!!

 

*) prek = predika / "och sen kan du ju predika hur mycket du
vill för honom !!"

/ Sören Kirkegaard

Tillbaks till citat