"När det regnar flyglar har den fattige inga noter"

Ladislaus Horatius