JAG BAD OM STYRKA

Jag bad om STYRKA...
och Gud gav mig svårigheter för att göra mig stark.
Jag bad om VISDOM...
och Gud gav mig problem att lösa.
Jag bad om MOD..
och Gud gav mig faror att övervinna.
Jag bad om KÄRLEK..
och Gud gav mig människor i nöd att hjälpa.
Jag bad om VÄLGÅNG..
och Gud gav mig muskler och hjärna till att arbeta med.
Jag bad om VÄNTJÄNSTER..
och Gud gav mig möjligheter.

Jag fick inget jag ville ha
Jag fick allt jag behövde.


(Anonym)


tillb. till Citat/ Humanistgruppen

Home