Efter ett tag så lär du dig
den hårfina skillnaden
mellan att hålla en hand
och kedja en själ.
Och du lär dig
att kärleken inte betyder att luta sig på
och sällskap inte betyder säkerhet.
Och du börjar att lära dig
att kyssar inte är kontrakt
och presenter inte är löften:
Du börjar att acceptera dina nederlag
med huvudet högt och ögonen framåt
med gracen hos en vuxen
och inte sorgen hos ett barn.
Och du lär att bygga alla vägar idag
för morgondagens grund är för osäker att planera
och framtidens plan har en benägenhet att falla
på halva vägen.
Efter ett tag så lär du dig att även solen bränner
om du begär för mycket.
Så du planterar dig en egen trädgård
och dekorerar din egen själ,
istället för att vänta på att någon ska
komma med blommor.
Och du lär dig
att du verkligen kan övervinna
att du verkligen är stark
att du verkligen har ett värde.
Och du lär.
Och du lär.
Vid varje avsked så lär du dig.

/ Virginia Satir

Retur: ...växande