Den värld som möter oss i de amerikanska filmerna och TV-serierna är ( med få undantag ) medelklassens, där folk bor tryggt och har ekonomiska marginaler som tillåter ett påtagligt välbefinnande.
Det finns ett annat representativt USA som sällan eller aldrig skildras i dag : de lågavlönades.
Barbara Ehrenreich fick i uppdrag av sin tidning att under ett år försörja sig på s.k. skitjobb. Boken om detta heter "Barskrapad" ( Nickel and Dimed ) och kom ut förra året. Författarinnan är 50 och anser sig ha god fysisk kondition - hon har tränat o motionerat mycket. Hon har gott självförtroende. Men nu ställs hon på hårda prov. Hon försöker dra ihop till mat och hyra genom att ta jobb som städare, butiksbiträde och vårdbiträde. Lönerna är så låga att hon tvingas ta två jobb. Trots det får hon gå till kyrkor och välgörenhetsorganisationer för att få kuponger eller matpaket. Socialbidragen har ju i praktiken avskaffats i det marknadsliberala USA. Dessutom är jobben så hårda att hon dras med ständig utmattning och ryggvärk.
"Barskrapad" borde läsas av Kristina Axén Olin, Mauricios Rojas och de nyliberala ekonomerna som ser USA som en förebildligt. Det intressanta är att lönenivån i de sämsta jobben är helt opåverkbar p.gr. av den hätska anti-fackliga ideologi och de oligopol som råder i många av dessa företag. Fackföreningarna har i realiteten slagits ut. Och företagarna har bestämt att det inte ska råda någon konkurrens när det gäller lönerna för de fattigaste. De lågavlönade är isolerade och har inget samhälleligt stöd.
Vi får i Barskrapad kanske en förklaring till att 2 miljoner människor i USA befinner sig i fängelse p.gr. av olika småbrott. Situtationen är sådan att människor tvingas till drastiska lösningar för att överleva: brott och prostitution blir varianter av "eget företagandet" . Många miljoner människor ges inte några verkliga chanser och man har lagstiftat mot solidariteten.
Barbara Ehrenreich ger också en intressant inblick i de rikas värld. Med jättelika hus och dyra föremål måste de anställa städare till svältlöner för att själva slippa besvären. Barbara kallar kvinnorna som har dessa hus för "bidrottningar" och hon beskriver de knep som används för att utnyttja de fattiga och säkra det egna överflödet.
Den här boken för förstås utlånad hela tiden så man får beställa den på biblioteket.
Gunnar Thorell 030316

Till Anna Rotkirch, om "Barskrapad", Nickel and Dimed / Ehrenreich

Home