Decentralisering och nätverk

Stadsdelen har ytterst det ekonomiska och behandlingsmässiga ansvaret för personer som ska få arbetsmarknadsåtgärder. Av det följer att just handläggare på stadsdelsnivå utvecklar motivation för att klienter så snart som möjligt ska bli "oberoende" / alltså kunna erhålla vanligt lönearbete el. skyddad anställning. Det finns några goda skäl till det förhåller sig så
a) i stadsdelen är man nödgad till det s.a.s. av budgetmässiga skäl.  Misstag, förseningar syns o. kostar på egen budget.
b) man hinner utveckla en långvarig och mänskligt sett betydelsefull kontakt genom att individen bor i området och vanligen får stöd i flera etapper.
( utbildning, SFI, ekonomi, familjestöd, behandling osv. )
Med den samlade kunskapen är det svårt att inte göra allt som är möjligt för att personen ska få chans att rehabilitera sig fullständigt!
Vidare utgör ju Stadsdelen som enhet en viktig del av av arbetsmarknaden. Eftersom man lär känna den arbetslöse och får hela bilden klar för sig ökar viljan att gå vidare till "riktigt jobb" eller till lönebidragsanställning, om anställningsstoppet hävs.
Samma helhetsperspektiv gör att man med enkla medel också kan utforma träningsställen och praktikplatser som passar individernas behov. 

Behov av nätverk o utbildning

Arbetskonsulenterna / coacherna utvecklar specialiteter o blir skickliga på olika saker. En del har varit med att bygga upp träningställen för f.d. missbrukare. Andra har specialiserat sig på invandrarproblem, psykiatri eller ärenden som gått genom Försäkringskassan.   Andra kan mycket om utbildning, näringsliv, företagens ekonomi etc. Ett sätt att hålla ihop denna kunskap och dra nytta av olikheterna är att jobba via internet, samt att ha gemensamma träffar o utbildningar. Alltså i stort sett

 

bygga vidare på det regionala nätverk som idag finns o. har existerat sen 1997.
Genom ett nätverk kan man dela med sig och utveckla idéer, driva debatt, ordna gemensamma utbildningstillfällen.
I Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta, Skärholmen, Kista  o i Östermalm / Norrmalm har situationen med arbete, arbetsträning, praktikplatser och lösningar för långtidsarbetslösa utvecklats på olika sätt. Östermalm har t.ex. ett centralt Arbetscentrum - en stor lokal med skiftande verksamheter som täcker olika behov. Norrmalm har sitt Kompetencen som alla kan anlita. Enskede-Årsta har flera mindre ställen för arbetsträning med olika profil. Skarpnäck har bl.a ett stort, rörligt arbetslag som uträttar servicearbete i stadsdelen.  Invandrartäta Kista, Rinkeby och Skärholmen har specialiserat genom att jobba direkt mot företagen och skapat samordning mellan olika enheter.    Dessa  sinsemellan olika lösningar för arbetslösa och långtidsarbetslösa är intressanta o problematiska   på olika sätt och kan passa olika individer.

   

Trappsteg och "karriär"

Det är viktigt att vi får ett brett spektrum av möjligheter för de arbetslösa. Den största delen av dem kan återgå till den vanliga arbetsmarknaden - men ett visst antal har också långvarigt behov av de skyddade miljöer som finns genom träningsställen,  OSA-arbetsplatser,   START, Möjligheternas Hus, Fountainhouse  m.m.  Om man förstärker nätverket mellan stadsdelarna får man ett förgrenat system för utveckling och karriärer  också för  de som i allmänhet sorteras bort som "för gamla", "för sjuka" eller "för avvikande".   / Gunnar Thorell Enskede-Årsta 00 12 15