Halvbrodern; Lars Saaby Christensen; W & W 2002 ( Nordiska Rådets litteraturpris )

Den här berättelsen inger en del farhågor alldeles i början. Att det ska bli en till mondän roman om en övermänniskas vånda angående sitt missbruk och sin offentliga karriär. Men så blir det inte. Det hela vecklar ut sig till en beskrivning av sju tämligen ordinära personers liv. Ett ibland krävande vittnesmål men alltid med förmåga att fästa sig i minnet. Genom Halvbrodern får läsaren ta del av vad värdighet och illusorisk livsmening kan vara hos tre generationer av människor sen 1900-talets början. Hur deras kamp för överlevnad utformar sig. Christensen för ett samtal om de verkliga vilkoren som rådde för flertalet under flera decennier in i vår tid. Hur många förändrades på grund av den sociala ordningens enfald och grymhet. Att personerna aldrig nådde upp till sina drömmar men trots det blev mer upphöjda och storslagna än det de fantiserade om genom tidens offentliga myter, typ Hollywood. Komiska och burleska inslag lättar upp svärtan i den här minnesvärda berättelsen som har många ytterst egna resonemang och åtbörder.

Home / Humanistgruppen