Din Broders Blod; Muharem Nezirevic

Muharem är f.d. redaktör från Bosnien och har skrivit en bok som handlar om kriget och dödslägren i forna Jugoslavien.
Det är ett extraordinärt verk eftersom Muharem detaljerat följer den psykologiska förändring som äger rum när ett folk på grund av hot eller upplevda hot börjar dela in sig efter etniska kategorier och förvandlas till nationalister med en paranoid fientlighet riktad mot "de andra".
De forna grannarna och goda vännerna slutar hälsa och iakttar utan att protestera hur övergrepp begås mot de tidigare vännerna som nu har "fel" etnisk tillhörighet.
Muharem berättar konkret och personligt sin fruktansvärda historia med korta reflexioner och han


förfaller aldrig till hämndlystna utgjutelser mot serberna. Speciellt scenerna från hans egen tid i dödslägret är gastkramande och vad han beskriver är något nytt - hur dessa läger sköttes med en oupphörlig sadism som piskades upp genom alkoholdrickande. Flertalet som dog mördades alltså genom långvarig, upprepad misshandel. På ett ställe liknar han bödlarna vid "onda barn" - d.v.s. vid outvecklade människor som saknar klokhet och moralisk substans. ( En liknande tanke har Imre Kertez i Mannen utan öde. )
Muharem kan nås, för beställning av boken på email:

muharem.nezirevic@sr.se

Gunnar Thorell 03 06 01

Home