E-postlistor

* Språklistan ( spraklistan-subscribe@yahoogroups.com )
* Vetenskapslistan ( vetenskapslistan-subscribe@yahoogroups.com )
* Författarlistan ( forfattarlistan-subscribe@yahoogroups.com )
* Bokförlagslistan ( bokforlagslistan-subscribe@yahoogroups.com )
* Filmmanuslistan ( filmmanuslistan@yahoogroups.com )
* Language List ( languagelist-subscribe@yahoogroups.com ) om engelska/

Och :
* Journalistiklistan ( journalistiklistan-subscribe@yahoogroups.com )
* Frilanslistan ( frilanslistan-subscribe@yahoogroups.com )

Mer intressemässiga listor som kan vara bra ur researchsynpunkt:

* Billistan ( billistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om bilar/
* Biolistan (biolistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om biofilmer/
* Filmlistan (filmlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om filmer i
allmänhet/
* Historielistan ( historielistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om dåtiden/
* Reklamlistan ( reklamlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om reklam i all
möjlig form/
* Konsumentlistan (konsumentlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om
konsumentfrågor/
* Psykologilistan ( psykologilistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om
psykologi/
* Medicinlistan ( medicinlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om medicin/
* Religionslistan ( religionslistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om
religioner/
* Reselistan ( reselistan-subscribe@yahoogroups.com ) / om du ska ut och
resa/
* Läslistan ( laslistan-subscribe@yahoogroups.com ) / för dig som gillar
att läsa/
* Namnlistan (namnlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om namn/
* Nätlistan ( natlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /om Internet/
* Heminredning ( heminredningslistan-subscribe@yahoogroups.com )

* God mat-listan ( godmatlistan-subscribe@yahoogroups.com ) /för dig som gillar att fixa käk i en eller annan form/
* Trädgårdslistan ( tradgardslistan-subscribe@yahoogroups.com )
* Villalistan ( villalistan-subscribe@yahoogroups.com ) /hus och hem/

Home