050916 / Aspekt

Har vi någon lag och rätt?

Många i debatten argumenterar som om internationell lag och så
vidare fortfarande gällde, när varje eftertänksam iakttagare
inser att dessa regler och lagar endast är propaganda och
illusioner i dag.  Det verkar ju som att det är vår egen
energi-försörjning och överlevnad det verkligen handlar om, och
då kan förstås - har jag förstått - människor inte tillåtas att
demokratiskt stå ivägen för det som ses som nödvändiga åtgärder
för att trygga vår energiförsörjning o s v.  Detta skulle,
förstod jag bl a utifrån en History Channel dokumentär jag såg
slutet på i går - en dokumentär som gjordes när koalitionen
precis börjat gå in i Irak - ske genom att installera väst-
kontrollerade marionetter i Bagdad, och därefter kraftigt dra
upp olje-produktionen där, som ju faktiskt om det lyckas kan ge
oss fyra år till av billig olja!  Vad är demokrati mot fyra år
till av olja?

Också i går såg jag på CNN hur världssamfundet talade i FN mot
terrorism.  Jag uppfattade det som att motståndskamp numera "är"
terrorism, till skillnad mot vad internationell lag o s v
formellt anger.  Men jag kanske missuppfattade CNN och talarna.
Men så som jag förstår saken så har allt ändrats:  Det är
gammalmodigt att vara fast i ett demokratiskt och internationell
lag och människorätts-tänkande.

Såvida jag inte helt har missuppfattat detta om att
internationell lag, rätt, demokrati, mänskliga rättigheter o s v
numera är överspelade annat än som vackra ord i tal, för
retorisk effekt, så handlar de vackra orden i tal och media ju
om ett stort hycklande.  Varför inte bara säga att demokrati
funkar inte.  Nu kör vi över er, för vi som leder er vet bäst
och nu har vi beslutat hur vi ska göra.  Fast vänta, det är
kanske det man har låtit oss förstå?.....

Och kommer personer som hävdar gammalmodiga rättsprinciper om
rätt att göra motstånd, etc, att sättas i fängelse även i vårt
land?  Kommer publikationer likt Irakbulletinen - se nedan - att
bli olagliga?  Eller kommer man inte att bry sig om att ändra
lagen, utan bara behandla skribenter som terrorister ändå?

På Third world travellers webbsitens citatsamlingar finns mycket
om medias och reportars faktiska funktion.  I ett av citaten
citeras en sovjetiskt korrespondent som i fem år hade verkat i
USA.  I svensk översättning sa han:  ``Jag har den största
respekt för er propaganda.  Propaganda i väst utförs av experter
som hart den bästa utbildningen i världen - inom reklamområdet -
och som har bemästrat teknikerna med exceptionell skicklighet
... er [propaganda] är subtil och övertygande; vår är grov och
uppenbar ... jag tror att den största skillnaden mellan våra
världar, med avseende på propagandan, är ganska enkel.  Ni
brukar tro på er ... och vi brukar vantro vår.''

Eller som Gore Vidal har skrivit - här i egen översättning:
``Företagens grepp på den allmänna opinionen i USA är en av
västvärldens underverk.  Inget annat I-land har någonsin så
fullständigt lyckats eliminera all objektivitet från sina media
  - och långt mindre oliktänkande.''

Man får nog anse att numera är Sverige på mycket god väg att
realisera just detta mål!

Se även gårdagens inlägg som jag gjorde på
mediekritik@yahoogroups.com , nedan.

Med tanke på att mediers uppgift uppenbarligen är att begränsa
analys och diskussion på ett sätt som tjänar statens och
företagens intressen (detta sker genom missledande information
som inte är osann men den är missledande, irrelevant,
fragmenterad och ytlig vilket skapar en illusion av förståelse,
medan den i själva verket avleder oss från äkta förståelse och
insikt (lånat och anpassat från Neil Postman)) så är det måhända
oriktigt att kritisera media för att censurera och på andra sätt
i själva verket fullgöra sin egentliga uppgift att hålla
människor OINFORMERADE och OFÖRSTÅENDE?  Kanske man istället bör
diskutera själva det problemet att detta _är_ mediers egentliga
uppgift, och det faktum att det sker så mycket hycklande kring
detta uppenbara faktum?

Och:  Är hycklande en nödvändighet?  Är hycklande en
nödvändighet för vår överlevnad eller är det ett hinder för vår
överlevnad?  Det är i varje fall omöjligt att diskutera frågor
öppet och rakt med personer som vägrar ta i frågorna utan som
envisas med att hyckla.  Jag lämnade själv en religiös rörelse
när jag till fullo insåg att "Sanningen ®" inte var samma sak
som att vara intresserad av sanningen.  Kalla mig naiv och dum,
jag borde givetvis ha insett det långt tidigare.  Vilket leder
in på frågan:  Är det en personlighetsbrist hos somliga som gör
att vi har problem med hyckleriet och inte hela tiden har insett
dess existens och accepterat detsamma?

Har någon vetenskaplig avhandling skrivits på temat hyckleriets
nödvändighet?


---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 15 Sep 2005 23:20:33 +0200 (MEST)
From: Leif Erlingsson < leif@lege.com >
Reply-To: mediekritik@yahoogroups.com
To: mediekritik@yahoogroups.com
Subject: [mediekritik] En tidning om Irak, ockupationen och motståndskampen


Irakkommittén i Malmö har tagit fram en informationsskrift om 4
A4-sidor om Irak, Irakbulletinen no 1.  Den kan hämtas här:

http://www.irakkommitten.se/Irakbulletinen_1-05_slutversion.pdf


Anders Püschel, en av författarna, presenterar den så här i
olika webbforum:

NU HÄR: Irakbulletinen, nr 1

Irakkommittén i Malmö har tagit fram ett första fyrasidigt
nummer av en tidning om Irak, ockupationen och motståndskampen
som vi med blinkningar till historien kallar Irakbulletinen.  I
första numret finns två artiklar.  Den första, "Motståndskamp är
inte terrorism" (M Junaid Alam) bevisar med tillgänglig
statistik att motståndet i Irak huvudsakligen är inriktat på att
bekämpa de utländska ockupationstrupperna.  Den andra "Irak
1958, den ofullbordade revolutionen" (Henrik Skrak) analyserar
betydelsen av 1958 års omvälvning i Irak, då folket kastade ut
britterna.  Dessutom innehåller tidningen notiser författade av
Mathias Cederholm.  Den är redigerad av Anders Püschel och
Mathias Cederholm.  Kommittén tillhandahåller den nu i
pdf-format för nedladdning till de som själva vill trycka och
sprida den, eller bara läsa den.

http://www.irakkommitten.se/Irakbulletinen_1-05_slutversion.pdf


Kommentar:

Författarna av denna trevliga lilla tidning skriver som om
internationell lag och så vidare fortfarande gällde, när varje
eftertänksam iakttagare inser att dessa regler och lagar endast
är propaganda och illusioner i dag.

Världssamfundet talade i dag - såg jag på CNN - i FN mot
terrorism.  Jag uppfattade det som att motståndskamp numera "är"
terrorism, till skillnad mot vad internationell lag o s v
formellt anger.  Men jag kanske missuppfattade CNN.  Kanske är
det så att allt har ändrats, att det är gammalmodigt att vara
fast i ett demokratiskt och internationell lag och
människorätts-tänkande?

Måhända är det vår egen energi-försörjning/överlevnad det
handlar om.  Och då kan förstås människor inte tillåtas att
demokratiskt stå ivägen för det som ses som nödvändiga åtgärder
för att trygga vår energiförsörjning genom att installera
väst-kontrollerade marionetter i Bagdad och därefter kraftigt
dra upp olje- produktionen där, som ju faktiskt om det lyckas
kan ge oss fyra år till av billig olja!  Vad är demokrati mot
fyra år till av olja?

Men det är sorgligt med allt hycklande.  Varför inte bara säga
att demokrati funkar inte.  Nu kör vi över er, för vi som leder
er vet bäst och nu har vi beslutat hur vi ska göra.  Fast vänta,
det är kanske det man har låtit oss förstå?.....

Kommer personer som hävdar gammalmodiga rättsprinciper om rätt
att göra motstånd, etc, att sättas i fängelse även i vårt land?
Kommer publikationer likt Irakbulletinen att bli olagliga?
Eller kommer man inte att bry sig om att ändra lagen, utan bara
behandla skribenter som terrorister ändå?

En History Channel dokumentär som gjordes när koalitionen precis
börjat gå in i Irak kommenterade att detta är det första av de
krig som kommer att kallas "Olje-krigen".  (Samma film visade
för övrigt filmbilder på ett fallande World Trade center torn,
det med spiran.  Man såg mycket tydligt spiran falla rakt ned.
(Det var det norra tornet som hade en spira.)  Det är
anmärkningsvärt att även spiran faller rakt ned, om fallet hade
orsakats av något annat än kontrollerad sprängning, vilket ofta
har påpekats.  Det var skönt att se detta på TV, och inte bara
via Internet.)

Kommentara gärna på:

http://blog.lege.net/?/archives/20-Det-aer-kanske-jag-som-aer-blockerad.html

http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?p=13#13


Med vänliga hälsningar,

Leif Erlingsson ................... +46 (0)8-778 50 38 (home)
Katrinebergsvägen 70 .............. +46 (0)709-140 631 (work)
146 50  Tullinge, Sweden .......... +46 (0)731-545 161 (private)

  - - - - >  Leif Erlingssons Blog:         http://blog.lege.net/
  - - - - >  Livs-grundade diskussioner:    http://life.lege.net/
  - - - - >  SAMHÄLLE, Debattforum:  http://mediekritik.lege.net/


_______________________________________________
Aspekt mailing list
Aspekt@w10.net
http://mm.w10.net/mailman/listinfo/aspekt