Från Media o Samhälle / Aspekt 050919


> Vad exakt tänker du på?
>
> /Svante


Jag tänker på krigs-demagogin och de mycket starka anti-
demokratiska och anti-människorättsliga krafter som verkar såväl
i vårt eget land som i USA, Storbritannien och Australien.
Jag tänker på att aktivt arbeta för att sabotera FN och allt vad
internationell lag och konventioner heter.
( http://yabosid.blogspot.com/2005/08/r-dom-helt-galna.html )

Jag tänker på att man inte kan skicka hjälp till katastrofoffer
som därför måste bryta sig in och ta vad de behöver för att
överleva, men man kan skicka legosoldater mot dem.
( http://yabosid.blogspot.com/2005/09/vad-gick-fel.html )

Jag tänker på tystandet av kritik:  Tystandet av Björn Eklund
och yttrandefriheten på Ordfront ( se
http://members.chello.se/humanistgruppen/Extra%20laenkar
/evamobergordfront.htm

samt http://nnn.se/n-model/foreign/ordfront.htm och den
detaljerade redogörelsen för Ordfronts-skandalen på
http://nnn.se/n-model/foreign/ordfront.pdf ),  jag tänker på
tystandet av sanningen genom den oerhörda avskjutningen av
journalister som USA gör i Irak (se
http://dahrjamailiraq.com/weblog/archives/dispatches/000278.php
) och jag tänker på censur i största allmänhet (se
http://dahrjamailiraq.com/weblog/archives/dispatches/000256.php
).  Jag tänker på hur Eva Golingers röst tystades i den
konferens om demokrati som svenska regeringen var med på den
28-30 augusti 2005 (
http://life.lege.net/viewtopic.php?p=136#136 ).  Jag tänker på
hur vår egen demokrati urholkas för att ge Irakierna Sharia-
lagar ( http://life.lege.net/viewtopic.php?p=124#124 och
http://blog.lege.net/?/archives/15-Naer-vi-ger-demokrati
-till-Irak.html

).

Jag tänker på den amerikanska internentionspolitiken i Venezuela
( http://life.lege.net/viewtopic.php?p=134#134 ) och andra
länder.

Jag tänker på det totala föraktet för medmänniskor.  Är de
skadade, döda dem.  Kan de inte tala engelska, döda dem.  Är de
svarta och saknar bil, ge dem ingen transport, ingen mat, inget
vatten och när de själva tar detta, döda dem (
http://dahrjamailiraq.com/weblog/ Dahr Jamail's Iraq Dispatches,
http://dahrjamailiraq.com/weblog/archives/dispatches/000196.php
samt http://americablog.org/ AMERICAblog, men det finns så många
andra, och från andra källor också).

Jag tänker på den Dödens Kultur som nu råder.  På att till och
med den svenska regeringen ger sitt Quisling-stöd till mördarna,
man tycker inte att det är så viktigt att hålla på
Internationell rätt, mänskliga rättigheter, etc.  Jag tänker på
att man kallar dem som kritiserar krig och hat för onda, för
terrorist-kramare.  Jag tänker på krigs- och hat- demagoger som
klumpar ihop minsta antydan till krigs-kritik med att man måste
vara på Pol-Pots sida, allra minst.  Alla som inte vill krig
påstås i demagogin vara korrupta, farliga och avskyvärda.  Jag
tänker på det HAT som piskas upp mot dem som vågar protestera.

Jag tänker på att snart är det kanske få som vågar protestera,
och de som gör det riskerar därvid sina och sina familjers liv.


        JAG TÄNKER PÅ ELEFANTEN SOM STÅR MITT I RUMMET.


Jag tänker på införandet av fascism, på elektronisk övervakning
( http://stoppa-storebror.se/ ``Vi har fått ett politiskt klimat
där det anses acceptabelt, eller till och med nödvändigt, att
använda modern teknik för alltmer långtgående övervakning av oss
"vanliga" människor. Terrorvågen under juli månad har redan
förstärkt denna utveckling.  Vissa föreslagna åtgärder - såsom
Thomas Bodströms så kallade teledatalagring - strider mot både
Regeringsformen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
och innebär väsentliga risker för individerna: Känslig
information om privatlivet kan kommer i fel händer och
åstadkomma stor personlig skada. Även rättssäkerheten hotas.'').

Jag tänker på avskaffandet av vår fred, frihet och rättvisa.

Det är _det_ jag exakt tänker på.  Vad trodde du att jag tänkte
på ?


Med vänliga hälsningar,

Leif Erlingsson ................... +46 (0)8-778 50 38 (home)
Katrinebergsvägen 70 .............. +46 (0)709-140 631 (work)
146 50  Tullinge, Sweden .......... +46 (0)731-545 161 (private)

Leif Erlingssons Blog  --  http://blog.lege.net/   --  BESÖK DEN!