Jan-Olof Rönn 041011 / medikritik, inlägg om begravning, damagecontrol II

forts.

Frågan gällde om det finns, eller inte finns, begravningar i medierna.
Jag har mycket avsiktligt valt exempel som är så tydliga och "stora" att de
inte kan bortförklaras. Du inser detta; du kan inte bortförklara dem, och du
försöker istället sätta något "bäst föredatum" på exemplen.
Dessvärre är det så att begravningar inte är något som bara förekommer vissa
år eller under vissa situationer, även om det kan vara ändå mer frekvent
under t ex krig, Estonias undergång och liknande. De förekommer hela tiden.
Det vet de som bryr sig om att studera detta.
Mitt exempel om Peter Andersén gäller en journalist som efter sin
"begravning-artikel" befordrats till utrikeschef på GP. Han lider inte eller
straffades inte av att skriva som han gjorde. Om GP av någon anledning
kommit på att begravningar inte är något som GP skall syssla med numera, är
det svårt att förstå att de gör Peter Andersén till utrikeschef.  Han är
fortfarande utrikeschef idag, så vitt jag vet.

Project Censoreds årsböcker täcker tiden fram till året före de trycks.
Här är ett intressant exempel från augusti 2002. (Jag vet inte vilken dag.)
Den kallas lite skämtsamt för "Den Holländska Invasionslagen" ( The Haug
Invasion Act på engelska) av dem som studerar medierna och dess
begravningar.
I augusti år 2002 stadfäste president Bush en lag, som alltså passerat
kongressen och som gav honom, och i framtiden andra presidenter, rätt att
med våld, sjätte flottan t ex, invadera Holland och fritaga den eller de
amerikanska medborgare som av andra länder dragits inför den Internationella
domstolen i Haag.
Detta är en nyhet som uppfyller högt ställda krav på ovanlighet och
kontroversiellitet. Den inträffar internationellt sett inom närområdet -
inom EU som vi tillhör.
Alltså; USA:s president har av kongressen, som annars enligt konstitutionen
skall bedöma fall för fall om USA skall gå i krig eller inte, fått denna
rätt "in blanco" att invadera Holland.
Trots detta begravdes denna nyhet av alla svenska SMS så vitt jag kunnat se.
Om den förekommit i svenska medier och jag missat den är jag tacksam för att
få veta var den publicerades.

För alla, som är något insatta i medierna, är det en självklarhet att det
varje dag väljs bort nyheter. Det händer mycket mer i världen än vad som får
plats på en förstasida eller en hel tidning, eller på Rapports 30 minuter.
Det är vad som väljs bort och systematiken i det, som skapar begravningar.
Detta är inget ovanligt och det händer varje dag och numera finns det
hundratals böcker och mycket forskning om detta. Att du inte tycks veta om
detta, och ändå försöker framstå som någon, som är insatt i medier, är
förvånande.
Det är bara vissa representanter för medierna, som vill få oss att tro att
det som står i tidningen/visas i TV-rutan är "allt", eller det viktigaste,
som hänt just den dagen.
I de annonsfinansierade medierna är det inte mängden nyheter utan antalet
annonser, som bestämmer hur tjock tidningen skall vara den aktuella dagen.
Annonserna utgör cirka 70 procent i varje morgontidning.
Det är det som får plats "på baksidan av annonserna", eller mellan dem, som
blir "nyheterna".

Detta blir mer och mer uppenbart för många. Det skapar det ökande
misstroendet, som nu skrämmer många inom medierna och makthavarna.
Jag tror att du missbedömer allmänhetens förmåga att genomskåda vad som sägs
och inte sägs i medierna.
Dina försök att få nutidens människor att tro att mediernas ljug och
begravningar bara var något som hände förr, fungerar inte bra.

Hälsningar

Jan-Olof Rönn