Kommentar om DN Kuba-artikel :

 

Den visar hur vissa artiklar/inlägg från MSM ( mainstream medier ) lyfter fram för
medier/myndigheter viktiga teman, t ex exemplet Kuba. Dessa tema ursäktas
ytterligt sällan av att de har ett stort nyhetsvärde i form av "ovanlighet"
eller kontroversialitet  och de behöver inte ha inträffat i närområdet.
Kuba ligger i en annan världsdel än t ex Internationella domstolen i Haag,
Holland.
Tvärtom är de ofta mycket välkända; att Kuba är en diktatur som behandlar
sina invånare illa är inget okänt och har alltså inget omedelbart
nyhetsvärde.
De regelbundet återkommande reportagen om Kuba, Nord-Korea, Saddams Irak och
Milosevics Jugoslavien har samma uppgift. Inte i första hand och mest att
tala om det allmänheten redan flera gånger fått veta, vi vet ju redan genom
alla de tidigare rapporterna. (En av MSM vanligaste ursäkter till att INTE
ta in för dem kontroversiella artiklar är "platsbrist".)
När det gäller de upprepade redan kända rapporterna om "skurkstaterna" finns
det ingen platsbrist.

Dessa upprepade artiklar fyller funktionen att demonisera en motståndare.

Alla länders medier har bland annat denna uppgift, att demonisera en (flera)
motståndare.
Ibland får jag intrycket att du tycks tro att demokratiers medier skulle
vara annorlunda än diktaturers som fd Sovjet och Hitlers Tyskland i detta
avseende.

Alla eliter i alla länder oavsett statsform har endast tre verktyg/medel för
att hålla sig kvar i makten och hantera hot och opposition. De är;
1.    Våld.
2.    Lagstiftning och
3.    Propaganda. (MSM mest alltså.)

Om våld.
Diktaturer, som Stalins Sovjet och Hitlers Tyskland och Saddams Irak kan
mycket lätt(are) ta till våld mot sin egen befolkning än vad demokratier
kan.
De kan genomföra folkmord och utrotningar av oönskade motståndare. Juntorna
i Argentina och Chile visar hur även tidigare demokratiska länder under en
diktatur kan ta till våldet på ett förut omöjligt sätt.
Det bör observeras att diktaturernas våld oftast, och hela tiden, vänder sig
mot den egna befolkningen även om de vid vissa tillfällen också använder
våld mot andra länder. Stalin, Hitler och Saddam anföll under vissa
tidsperioder andra länder.
Demokratier kan inte på samma sätt använda våld mot den egna befolkningen,
även om det sker, men använder våld mot andra länder i stor omfattning t ex
kolonialisering en stor del av världen, USA:s "engagemang" i Vietnam,
Nicaragua, El Salvador, Panama, Grenada, Sudan, Afghanistan, Grekland, Irak
m fl.
För den fullständiga listan se Gore Vidal; "Perpetual war for perpetual
peace", som listar ca 450 tillfällen då USA använt våld mot andra länder
sedan andra världskriget och William Blums "Killing Hope", som har en
liknande lista och med mer omfattande kommentarer om varje tillfälle.
Dessa över 400 tillfällen är fördelade över hela tidsperioden, inte
koncentrerade till en speciell tidpunkt, utan uppehåll och överlappar ofta
varandra, från 1945 och fram till idag.

USA:s fall är oftast mycket effektivt begravda av MSM. Se Peter Anderséns
rapport från den bombade Panama City som ett exempel

Lagstiftning;
Alla eliter i alla länder behöver ha någon form av kontroll av sina
medborgare. Den kan åstadkommas med lagstiftning, institutionaliserat våld
om man vill kalla det så.
Ett exempel på en sådan lagstiftning är de olika former av "lösdriverilag"
som alla länder har. Lagen innebär oftast att du måste ha en fast adress.
Att inte ha en fast adress blir kriminellt och du kan lagföras. I Norden var
det kringströvande zigenare/romer som störde de styrande; myndigheterna
kunde inte kalla barnen till "närmaste" skola och brevbäraren kunde inte
leverera kraven på skatt till någon adress mm. Den norske kriminologen Nils
Cristie har forskat om detta och hans böcker finns även på svenska
bibliotek.
Utöver Cristie finns det mycket skrivet om detta och som  har begravts av
MSM. Uppenbarligen vill inte eliten/myndigheterna/MSM att medborgarna skall
vara alltför medvetna om dessa aspekter på lagstiftningen och diskutera dem.

Den tredje punkten; propaganda är mycket omfattande och jag återkommer med
den i ett följande inlägg.
Hälsningar

Jan-Olof Rönn 04 10 13