Betydelsen av anonym avsändare, att rikta sig till alla

När president Wilson mitt under första världskriget insåg att det skulle
vara mycket bättre för USA att ha varit med i kriget - och naturligtvis på
den vinnande sidan -  gav han George Creel uppdraget att med en grupp
kompetenta personer vända opinionen.

Uppdraget var att vända den starka isolationistiska inställning som
majoriteten av befolkningen hade och som innebar att "vi skall inte delta i
européernas krig".

Det var ingen lätt uppgift.  Med hjälp av stora resurser och den ökande
forskningen om annonsering och attitydskapande som växt fram lyckades man på
sex månader vända opinionen. Creel-kommissionen använde sig av bl a
Lasswells forskning och de möjligheter som de allt mer spridda medierna gav.
Han utnyttjade även kyrkor, FBI, banker, skolor, scoutrörelsen och andra
frivilliga organisationer. Det var en "total" kampanj och den är en av de
bäst dokumenterade fullskalepropagandaförsöken. (ett helt land).  Den
amerikanske författaren och journalisten Walter Lippman redogör i detalj för
den i sin bok "Public opinion".

Även George Creel skrev en bok om sitt arbete.
Med i Creelkommissionen var Edward L. Bernays. Han var systerson till Freud
och mycket intresserad av hur människor fungerar och påverkas.
Han insåg tidigt en av de största nackdelarna med Lasswells och Creels
"total"metod.
Avsändaren var tydlig.
Det var ingen tvekan om att det var presidenten/staten som ville ändra
opinionen och ha ett krig.

All annonsering/propaganda har minst fyra komponenter:

Avsändare Förmedlare  Budskap Målgrupp/mottagare t ex
Partiet  Pravda Ned med kapitalet "Arbetare i alla länder" eller
Volvo Återförsäljare Volvos värde varar  De som har råd att köpa en Volvo

Bernays insåg tidigt att i de fall målgruppen kunde identifiera avsändaren,
blev sym-eller antipatierna som detta väckte, ofta starkare än budskapet.
Han påpekade ofta att denna (ovanstående) modell bara dög till att sälja
bilar och korv även om Creel kommissionen lyckats med sitt uppdrag. Han
trodde inte det i längden skulle kunna upprepas med samma goda resultat.
Människor skulle "lära" sig att känna igen avsändare och budskap och inte
reagera lika "lydigt".

Han pekade på Pravda som han betecknade som ett skräckexempel på
(ineffektiv) propaganda.
Skulle man verkligen ändra på människors attityder behövde man en mer
förfinad modell. Han skrev 1928 sitt standardverk "Propaganda" (Det är värt
att nämna att ordet Propaganda inte förlorade sitt goda namn förrän efter
Hitlers Tyskland använt sig av det. Efter det kallar vi det Public Relations
(PR) fast det är samma sak.) där de två första meningarna lyder:
"The consious and intelligent manipulation of the organized habits and
opinions of the masses is an important element in democratic society.
Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an
invisible goverment wich is the true ruling power of our country".
Observera att i sista meningen finns både "unseen" och "invisible" med. Han
ville verkligen betona vikten av begravningar!

Bernays modell är således;

Avsändare Förmedlare Budskapet Målgrupp/mottagare
Anonym "Fri press"  "Något självklart". Alla

Bernays insåg hur användbar hans morbrors forskning om människors undermedvetna var.
Ordet tryck skapar bl a uppfattningen att för höga tryck är farliga (blodtrycket ) och att det
är säkrare/nödvändigt att sänka det. Nutida PR-firmor betalar sina medarbetar miljonbelopp
för att hitta de "rätta" orden.

Början på 1900-talet var en mycket turbulent period. Demokratiseringsfrågor,
krav på allmän rösträtt och föreningsrätt, fackföreningar växte i styrka mm.
Allt detta skrämde eliten. Det är mot denna bakgrund Bernays två första
meningar skall läsas.
Eliten insåg  att våld och lagstiftning inte skulle räcka för att lösa
problemen. Propagandan måste till och förfinas.
Om detta mer senare.

Bernays bok Propaganda finns inte att låna på något svenskt bibliotek.
Mycket begravd skulle man kunna säga. Jag fick låna mitt ex från Finland.


Jan-Olof Rönn / Mediekritik 04 10 23