Om John MacMurtrys "The Global Market versus the Life Economy"

John McMurtry: (JM): "The Global Market versus
the Life Economy". JM är filosof i Kanada och skriver en något akademisk
engelska.
Men det han säger är knivskarpt och han avslöjar lögnerna och mekanismerna
bakom the Global market på ett underbart sätt. Jag kan inte nog rekommendera
denna bok. Han ägnar mycket tid åt mediernas roll.
Bl a påpekar han på tal om vad som är sanning:
"Sanning är det som medierna kan få oss att tro".

T ex att bomba civila är en humanitär nödvändighet.

McMurtry (JM) menar att mediernas uppgift är att framställa världen och den
globala ekonomin på ett sätt som vi skall betrakta som sanning(en).
En mer korrekt översättning av JM skulle vara: "Det som medierna kan få oss
att tro blir sanning/skall betraktas som sanning".
Först nutidshistorisk "sanning" och på sikt även en historisk "sanning" som
förmedlas via läroböcker i skolor och på universitet.
Vad händer när historiker av facket i lugn och ro i efterhand studerar den
etablerade bilden? När trettio/femtio-åriga hemligstämplar har hävts och det
nu fördolda blir lättare synligt?
Jag skrev för några veckor sedan till Peter Englund, efter att ha läst en
recension han skrivit i SvD, och frågade hur historiker av facket förhåller
sig till den nutidshistoria som medierna skapar (inte beskriver, enligt JM.)
Jag frågade hur han gjorde när hans forskning visade att mediernas bild inte
var sann. T ex hur bombningar av civila kan betraktas som humanitära
nödvändigheter. Han har inte svarat ännu.

Inga alternativ till mainstreammediernas (MSM) bild får finnas. Medierna,
och den nyliberala globala ekonomin, skulle inte klara en normal debatt om
de "sanningar" de presenterar. Därför måste alla försök till en sådan debatt
om olika alternativ hållas borta, snart sagt till varje pris. JM konstaterar
att ingen gång under de femton år sedan Sovjetunionens fall och den fria
marknaden, Thatchers "Den enda vägen", blev ensam ekonomisk teori, har några
medier kritiskt granskat effekterna trots kriser i många länder. De enda
förklaringar av tillkortakommandena har varit att man har inte privatiserat
etc tillräckligt. Det faktum att Rysslands befolkning minskade med flera
miljoner och att medellivslängden minskade på ett sätt som endast tidigare
förekommit under ett totalt krig, förklaras med att de strukturella
omvandlingarna kräver det. Samt att man inte gjort det tillräckligt. Rester
av föregående regim bar skulden. Hela tiden utelämnas någon form av
utvärdering och debatt. Den enda vägen blir lika totalitär som stalinismen
och hitlerismen någonsin var (JM ord.) Han konstaterar att vi bytt ut vår
fleralternativa ekonomiska utveckling (han berömmer Europa men inte Blair)
mot ett enda system. Inga alternativ får finnas. De som motsätter sig bombas
till omvändelse. (Fortfarande JMs uppfattning)

De alternativa tolkningar av verkligheten som vi, och många i tredje världen
gör, blir antingen begravda eller om det inte går, i bästa fall "obekräftade
uppgifter". Enklast kan det beskrivas som att "eliten alltid är objektiv".
Många journalister i USA som har föreslagit kritiska artiklar om stora
företag och myndigheter får ofta höra att "din historia höll inte". Hur har
redaktionen kontrollerat det? Jo, de kontaktar det företag eller myndighet
som är föremål för granskningen och frågar om deras uppfattning.
Naturligtvis svarar den ansvarige att inget felaktigt förekommer. Redaktören
har då uppfyllt sin journalistiska plikt; "Att höra båda sidor". Stora
organisationer är alltid (i MSM-mening) objektiva medan enskilda
personer/journalister alltid är subjektiva. En enskild persons uppfattning
blir/är naturligtvis subjektiv.
De som i Sverige framför alternativa sanningar/verklighetsbeskrivningar blir
kallade privatspanare, rättshaverister, konspirationsteoretiker och
historierevisionister.

Tillbaka till JM. Han påpekar att MSM måste vända upp och ner på många
begrepp för att framställa Den Fria Marknaden/Globaliseringen  (DFM) som
något bra för människor. JM är övertygad om att den globala marknaden
förstör våra livsbetingelser och på sikt livet på planeten.
För att kunna göra det använder MSM ett orwellianskt språk, enligt JM. Han
ger som exempel "Mer demokrati" innebär att multinationella företag/några få
hundra investerare får makt över valda regeringar. "Marknaden" blir lika med
och lever i symbios med, "demokrati" och "frihet". Den som är emot detta
blir automatiskt en "terrorist" och/eller utvecklingsfientlig. ("Frihet" och
"Demokrati" kan inte finnas utanför "Den Globala Fria Marknaden".) Här är
några exempel till enligt JM.
En "global fri marknad" innebär att majoriteten av all handel äger rum inom
multinationella företag och underleverantörer och mindre jordbruk slås ut.
"Family values" innebär att risken för att förlora sitt arbete ökar och att
ensamstående mödrar tjänar mindre.
"Getting the fundamentals rigth for increased prosperity" innebär
massavskedande och försämrade sociala nätverk.
"The information highway" betyder ytterligare mer propaganda.
"Efficiency" och "Economic growth" innebär miljöförstörelse och förstörelse
av livsbetingelser.
"The National survival" innebär nedmontering av sociala infrastrukturer och
livsskyddande (lifeprotective) arbets- och miljölagar.

JM menar att de gigantiska medieföretagen och de andra multinationella
företagen tillsammans bestämmer över oss alla. Målet för dessa uppdelat på
civil och militär verksamhet är att få oss att "Shop and kill", säger han.
Människan reduceras till dessa två "egenskaper", vi behövs inte till något
annat.
JM jämför Marknaden med synsättet att det endast finns en Gud. Och att du
skall inga andra Gudar ha.
Han delar upp sin bok i en kritisk granskning av marknaden och en del som
beskriver hur "Life Economy" skulle/kan se ut. Som ni förstår har jag
hittills endast redovisat den kritiska delen.

Jag är mycket påverkad av denna bok. JM formulerar tydligt och skarpt mycket
av det vi diskuterar och känner till.

Hälsningar
Janne Rönn 05 01 09