Kommentar till DN-recension av Dårarnas Korståg
04 11 01; Jan-Olof Rönn

Till Peter Löfgren DN

Juridikprofessor Michael Mandel, Yorks University, Toronto, gör i sin bok
"How America gets away with murder" och med undertiteln "Illegal wars,
collateral damage and crimes against humanity" en noggrann genomgång (s
153-160) av vad termen folkmord (genocide) innebär.

Mandel, som var kollega till Louise Arbour på York Univ, den förste
åklagaren som kallade Milocevic till domstolen, säger att folkmord innebär
avsiktligt utplånande av en grupp människor enbart baserat på deras etniska
eller religiösa tillhörighet. I Hitlers fall t ex judarna.
Det måste alltså finnas en avsikt att göra detta och sedan att man försöker
på något systematiskt sätt.
Om avsikt och försök till utplåning saknas är det massmord men inte
folkmord.

Enligt Mandel var Arbours (och NATOs) problem att det inte gick/går att
bevisa att Milosevic varken hade avsikt eller hade någon systematisk plan.
Det är alltså inte i första hand antalet offer som avgör om det är folkmord
eller inte. Dock är antal offer en viktig faktor vid alla "brott mot freden"
som exempelvis att bomba civila. Västmedier och Arbour et al försöker därför
överdriva antalet värdiga offer, naturligtvis.
DN försöker nu förminska antalet dödade civila av USA:s bomber i Irak, lika
naturligt.
Det är detta som Johnstone också skriver i sin bok och som Löfgren ( DN ) tydligen
inte har uppfattat, vilket jag tycker är konstigt.

Mandel lämnade tillsammans med flera andra jurister från olika delar av
världen in ett åtal mot Clinton, Blair, Albrigth och andra NATO-chefer
baserat på samma paragrafer som Arbour använt mot Milosevic (dock inte för
folkmord). Arbour och senare del Ponti avslog detta åtal. Mandel beskriver i
boken hur detta gick till-
Paragraferna var/är desamma som användes vid Nurnbergrättegången.

Hälsningar
04 11 01 Mediekritik


Jan-Olof Rönn