Till Jan-Olof Rönns sajt

Jan-Olof Rönns artiklar 04 / 05
Fr. Mediekritik:

Lögnen i medierna
Mediernas sätt att begrava
Begravning och damage control
Begravning, damage control, forts.
Kommentar om Kuba-artikel i DN
Betydelsen av anonym avsändare
Kommentar om postmodernismen
Mainstream Mediernas "gatekeepers"

Home


 


Definition av folkmord
Sveriges Radio och Pravda
Zimbabwe / USA
Likheter med Tyskland WII
Tidningarna är köpta / Yelah
Om "The Global market..."050109
Lydnaden mot makten 050304
Vad åstadkoms genom medierna?
Tredje Världskriget, Peak Oil o.a.