Gud Bevare oss... Sid 2

/ Eva Moberg

hjärnspöke är denna symbolik ytterst verksam i denna dag. Margit Sahlin har miljontals meningsfränder inom den kristna högern i USA:s bibelbälte, t.ex. Christian Identity, och inom kristen fundamentalism på många håll i världen.
I krigen i forna Jugoslavien var Gud och Allah aktiva på alla sidor. I det kristna Rwanda användes GT av såväl präster som politiker som alibi för folkmordet. I Israel-Palestina-konflikten är fiendebilderna från GT en levande politisk kraft. Det hjälper inte att komma och förklara att »det är ju bara metaforer!« eller »omtolkningsarbetet är inte färdigt än!«

Stefan Gustavsson från Credo ser inte folkmorden ens som metaforer. Han hävdar att de var välförtjänta! Kananéerna var inte alls oskyldiga. Krossandet av dem motiveras i GT utifrån generationers ondska och gudsfientlighet. »…Kampen mellan Gud och djävul var under GT:s tid konkretiserad i kampen mellan Israel som Guds folk och de omgivande folken.«

Stefan Gustavsson visar en nästan dödsföraktande djärvhet när han påstår att Herren i huvuddelen av GT framstår som kärleksfull! Vilken läsare som helst kan ju när som helst, särskilt i och med den nya, lättillgängliga översättningen, konstatera att detta inte är sant. Herren är i större delen av boken ursinnig, skoningslös, svartsjuk och i ständigt behov av lovprisningar.

Att här tolka honom som kärleksfull är kanske möjligt om man har en utpräglat masochistisk läggning, där grymheten bara är ett mått på känslans intensitet och principen är att aga den man älskar. Men det kan ändå bara gälla Herrens grymhet mot Israels barn. När det gäller grymheten mot andra folk är det väl då den sadistiska sidan av denna »kärlek« som gestaltas? Han låter ständigt Israels barn kastas mellan självplågeri och grymhet, mellan förkrosselse över egen uselhet och raseri mot andra.

Att Bibeln och Koranen har krigsbefrämjande egenskaper brukar ofta viftas bort med argumentet att krig uppstår av helt andra skäl - ekonomiska och maktpolitiska framför allt - och att religionerna bara utnyttjas för att stärka motivationen hos soldater och allmänhet. Detta är vanligtvis helt riktigt. Men varför är det ett argument?

Varför ska vi tillhandahålla eldande motiv att utnyttja för krigsherrar? Varför ska vi underhålla tänkesätt, fördomar och misstro som senare kan väckas vid behov och kanaliseras i hat och förföljelse?

Strategin i försvaret av GT är dubbel. Dels används roat nedlåtande kommentarer av typen »Gud är minsann inte något moraliskt dygdemönster!« och »GT är givetvis inte någon uppbyggelsebok!« och »här handlar det inte om någon söndagsskolemoral!« och »Gud är för stor och ofattbar för oss att ha synpunkter på« etc. När det passar blir så GT plötsligt en klippa för vår värdegrund, ja utan den kan någon moral överhuvud inte finnas.

Ena stunden är GT präglat av sin tid och sin miljö och måste därför »omtolkas« vilket kräver gedigen teologisk skolning. Nästa stund är Herren evig och outgrundlig och höjd över tid och rum och moralbegrepp. Bara för att nästa stund åter nitas fast i just den versionen som kyrkofadern Hieronymus fastställde på 400-talet.

Förvånansvärt många människor, även bland högutbildade, lever i den tron att deras egen religion är själva urgrunden för all moral, ja garanten för all moral överhuvudtaget. Sålunda påstår Stefan Gustavsson att man inte kan anlägga någon moralisk aspekt på Herren i GT eftersom Han själv är upphovet till själva begreppen godhet och rättvisa. Gustavssons okunskap om andra epoker och folk, kulturer och religioner är närmast osannolik. För övrigt är mina egna aspekter på Herren inte i första hand av moralisk utan av psykologisk art.

Framför allt moraliserar jag inte över de arma folk som levde i GT:s föreställningsvärld och direkt eller indirekt drabbades av Herrens tyranni. Om jag moraliserar så är det över de människor som idag, med allt vi nu vet och efter allt som hänt, ändå vill fortsätta att sprida de här tänkesätten.

Agneta Pleijel tycker helt enkelt att »världen blir för platt utan Gud.« Det säjer hon i ett radiosamtal med Stefan Einhorn den 3/1 -02. Då måste jag göra den platta kommentaren att det beror liksom på vad man menar med Gud. Och vad man menar med platt! I nästa stund säjer hon nämligen att »om inte människan har någon känsla för det heliga kan hon begå vilka brott som helst.« Är det något historien har visat så är det att människan kan begå vilka brott som helst just i tron på det heliga.

gt är faktiskt avsett att kunna läsas av den helt vanliga obildade människan. Det är ju själva syftet med denna enorma satsning - nyöversättningen: att texten ska kunna nå dagens ungdom. Därför undrar jag över alla dessa intellektuella som nu prisar Bibeln och sprider den för fullt i nya sammanhang. Har de överhuvud läst något i GT utöver de godartade bitarna? I så fall - känner de inte minsta sting av oro vid tanken på att någon kanske tar det här på allvar? Tänk om Herrens mentalitet börjar respekteras? Och vinner inflytande?

Hur har de tänkt argumentera mot t.ex. muslimsk fundamentalism i dessa tider av terrorbekämpning, när de samtidigt själva slår vakt om exakt samma tänkesätt (krossa Guds fiender!) i sin »värdegrund«? Vad har de att anföra mot militanta högerkristna när de själva glorifierar de texter som fundamentalisterna bara tar på större allvar? Av vilken anledning ska just den dominerande gruppen bland de skriftlärde flera hundra år före Kristus fastslå vad som är helig text på 2000-talet? Varför ska Hieronymus på 400-talet e. Kr. bestämma vad som ska ingå i den kristna Bibeln på 2000-talet?

Lyckligtvis existerar också den möjligheten att den nya bibelöversättningen i längden leder till motsatt konsekvens: ett medvetet avståndstagande. Många barn och ungdomar tror knappt sina ögon vid läsningen. Deras spontana reaktioner inger ett visst hopp om en framtid för människan.

I Kulturhusets ungdomstidskrift lava finns en löftesrik satir med rubriken »Anmäld gud«. Det visar sej att Gud blivit polisanmäld för uppvigling och hets mot folkgrupp. Anmälare är den Malmö-baserade nättidningen Mana, som vill få prövat varför en rad religiösa urkunder ska vara undantagna från lagen när det gäller hets mot folkgrupp och förföljelse av andra religioner och homosexuella och kvinnor.

Som lava påpekar kan det »i själva verket röra sig om flera gudar, som samarbetar i en liga. Vissa krig och händelser som den misstänkte anklagas för kan då förklaras som interna gänguppgörelser… Usama bin Ladin pratar om ett heligt krig, och George W. Bush använder termer som korståg. Båda delarna tyder på att de har Gud som yttersta uppdragsgivare.«

Polisen har inte tagit anmälan på allvar, och lava har förgäves sökt Gud för en kommentar.

--------------------------------------------------------------------------------

Retur Sid 1

Eva Moberg är dramatiker och essäist. Den refererade essän Du skall inga andra gudar hava jämte mig publicerades i OM 1-2/00

Eva Mobergs hemsida

Home / Humanistgruppen