Till Mediekritik 041125

Åren 1982-85 var jag Rädda barnens förste representant i Centralamerika.
Hela den tiden ondgjorde jag mej över DN´s förljugna rapportering från
regionen om Reagan-adminstrationens olagliga terrorkrig i El Salvador,
Guatemala och mot deras huvudmål Sandinistregimen i Nicaragua. DN sände ner
Bengt Albons - utan kunskaper i Spanska som satte sig på skolbänken
tillsammans med US militära rådgivare i Antigua i Guatemala. Sedan for han
omkring som "embedded journalist" i  choppers tillsammans med US officerare
och besökte strategiska byar mm varefter han snodde ihop historier godkända
av bigbrother. Rapporterna presenterades svenska läsare i DN som objektiva
skildringar. Bengt Albons är nu på högsta trappsteget för en journalist. Han
är Washingtonkorre.

Terrorn leddes från Honduras där John Negroponte var ambassadör(CIA). I El
Salvador arbetade William Walker som USAs ambassadör (CIA). På Balkan blev
William Walker senare känd som mr Massacre efter att ha ljugit ihop att
serberna genomfört en massaker i Racak. Denna lögnhistoria blev startskottet
för NATO´s bombningar.

Länken här nere om "BigBrother" visar olika utredningar och böcker om det
persongalleri som var de aktivaste aktörerna bakom terrorn i Centralamerika.
Dessa figurer finns fortfarande kvar som ett slags skuggregering med
tillgång till en egen speciellt extrahemlig säkerhetstjänst, krigsmakt,
finansdep......mm    Poindexter, Elliot Abrams, Oliver North m.fl är
anklagade för krigsförbrytelser men agerar fortfarande i kulissen.  Denna
gruppering förfaller vara en kriminell facistisk struktur med
världsherravälde som mål. Carlyle Group har speciella relationer till
konsultgruppen Kissinger Associates. Frank Carlucci sitter i styrelsen för
båda. Pehr Gyllenhammar sitter med i Kissinger Associates. Pehr ville sända
svensk trupp till Irak. Patron Persson sa att "ett kort krig kunde vara bra
för konjunkturen".....

.Sjunde AP-fonden placerade tidigt i amerikanska
vapenindustrier...Svensk vapenindustri som kontinuerligt levererar militär
material till USAs krigsmaskin är nu nästan helt USA-ägd. P. Barnevik satt i
styret för GM, Du Pont och ABB tillsammans med Rumsfeldt. .....
Då svenska ekonomin gick i väggen (novemberrevolutionen) och Bengt Dennis
höjde styrräntan till 500% hade den oreglerade spekulativa utlåningen lett
till att svenska storbankerna i stort var i KK. Laila F var som
justitieminister med och fixade så att vi skattebetalare stöttade
storbankerna med miljarder..utan att vi- folket-staten alltså- fick något
ägarinflytande..Innan Laila Freivalds blev utrikeschef arbetade hon tre år
för den tunga globala juristfirman Baker & McKenzie  som har och har haft
affärer med Carlyle Group. Baker & McKenzie´s verksamhet är inte opolitisk.
Firman är verkligen konsult för det transnationella kapitalet ,för
storföretagen, de så att säga arbetar för att direktiven från WTO,IMF och WB
blir praxis. De är powerbrookers, rådgivare och konsulter för de krafter som
arbetar för att undergräva/reducera nationalstaternas parlamentariska
demokratiers substans genom att rekommendera/propagera för "avreglering" dvs
myten marknaden sköter allt bäst själv utan regler. De arbetar för att
makten skall ligga hos deras uppdragsgivare. "One World Order". Dvs med
privatisering av nationalstaternas tillgångar .--dvs oftast ren
piratverksamhet.

Baker & McKenzie var avgörande kraft bakom privatiseringen -stölden- av stora delar av den ryska ekonomin. Mest kända exemplet var privatiseringen av den ryska fordonsindustrin.......Baker & McKenzie  var den första stora juristfirman som etablerade sig i Kina för att fungera som kunsulter vid privatiseringen av den kinesisika ekonomin.

Baker & McKenzie är en mycket tung juristfirma inom oljebranschen och var en
av de första med kontor i SaudiArabien.
http://www.hereinreality.com/bigbrother.html

Jag vill på inga villkor påstå att det förligger någon som helst
konspiration i och med dessa förhållanden. Men det är hur som helst
intressant att notera dessa tillfälliga slumpens relationer och händelser i
historien. Jag vill inte heller mena att dessa relationer har någon som
helst inverkan på svenska medias rapportering. Det är också möjligt att
Lailas praktik på Baker & McKenzie  inte alls har någon påverkan på Sveriges
utrikespolitik.

Mvh  från er utrotningshotade medhabitant på lilla Tellus.

Bo Modén