Kära fredsälskande försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter. Kära med och motborgare.

Professor Töllborgs alldeles utmärkt välformulerade kritik av SÄPO och justtitieministern i morgonens ekosändningar visar återigen på att Sverige inte är ett  suveränt självständigt land. De män som SÄPO oriktigt utpekat som ansvariga för terrordåd i Irak kommer att försöka stämma svenska staten. Professor Töllborg visade övertygande att Sveriges statsledning bryter mot svensk och internationell rätt genom att de underordnat sig Bushjuntans helt rättsvidriga sätt att bedriva kriget "mot terror". I USA har mer än ett tusental människor gripits på gatan eller i sina hem endast på grund av "arabiska" yttre kännetecken. Inte i något enda fall har någon som helst koppling till  911 eller terrorism kunnat påvisas mot dessa människor. Dessa oskyldiga människor har gripits och hållits i fängsligt förvar i månader och i vissa fall över två år utan anklagelser, rättslig prövning och utan att deras anhöriga och vänner kunnat få information om vad som hänt dem.

Det psykologiska klimatet i USA förvärras av att Bush högerextremistregering uppmuntrar angiveri mot människor som "folk" kan misstänka är terrorister. Resultatet är att anhöriga till "försvunna" inte heller vågar vända sig till myndigheterna för att fråga efter de sina av rädsla för att gripas, sändas utomlands..försvinna inom det olagliga projektet med "Special Rendition"....som Svenska statsledningen och SÄPO samarbetade med när de två andra invandrare hämtades av CIA och fördes till Egypten för att "förhöras". "Våra" borgerliga partiledare stöder denna utveckling och menar att vi måste vänja oss med tortyr.....

Nyhetssändningen från http://www.flashpoints.net/   visade på den senaste utvecklingen av USAs kontinuerliga kuppförsök mot Venezuela. Advokat Eva Bolinger presenterar i Flashpoints sin sensationella bok "The Chavez Code" som noggrant redovisar alla de "anti-Chavez" organisationer/operationer som USAs säkerhetstjänst finansierar i Venezuela. Förutom de direkt militära destabiliserings operationerna med väpnade grupper ,ständigt i samverkan med organiserad drog/vapenmaffia, är USAs viktigaste kupp-vapen Media, PR-företag och olika "biståndsNGO´s" i anslutning till US-AID. Svenska diplomater har uttalat sig om att Chavez borde försvinna..

De mest kända Media-PRutlöparna från USAs säkerhetstjänster är National Endowment For Democracy, NED, den globala PR-giganten Hill & Knowlton, det polititiskt reaktionära mediakonglomeratet Clear Channel ...Genom denna struktur pumpar USA in resurser i oppositionen, finansierar tidningar, journalister, TV, ungdomsorganisationer etc .mm  mot all politik som kan misstänkas syfta till att den misshagliga regimen ifråga ämnar försöka använda landets  tillgångar för den egna befolkningens välfärd och inte för USAs TNC´s vinster..Denna struktur används nu för att demonisera Chavez i Venezuela. Den användes i Haiti för att demonisera och störta den demokratiska  Aristideregimen. Den används fortfarande för att demonisera och mörda Aristide´s politiska bas folkrörelsen Lavalas. Den användes i Ukraina och den användes på Balkan för att demonisea Milosevics, krossa Serbien och att ge legitimitet till drog/vapen/traffic-handlar-terror organisationen UCK eller KLA.

Men men mina vänner vad gör denna struktur i Sverige? National Endowment for Democracy har kontor i Stockholm. PR-giganten Hill & Knowlton och extremisthögermediakonglomeratet Clear Channel som stödde USAs olagliga angrepp på Irak och tvingade anställda i USA att demonstrera till stöd för Bush och kriget de finns alla här i Sverige. Vilka "svenska media" journalister, tyckare i radio och TV får pengar under bordet eller har nära samarbete med denna struktur???? Helt klart kan vi notera att de är i full färd med att marknadsföra privatisering/piratisering av "skola, vård och omsorg".

Men de kan väl inte ??? kan de möjligen ??  Inte får de väl ?? utöva påtryckningar på den demokratiska legitima patron Persson regimen ???   Är kanske vår folklige fotbollsspelande justitieminister anställd av US justitieminister och tortyrförespråkare Gonzales ?

Som den desinformerade marknadsfundamentalist jag är kan jag inte låta bli att undra över rättvisan i detta system. Är det rättvis fair trade handel med tjänster när Clear Channel, Hill & Knowlton och liknande opinions/värderings/politik-krämare får subventioner av USAs fattiga skattebetalare genom CIA???? Om t.ex DN journalister får stöd under bordet från NED-CIA borde man inte kräva att även miljömagasinets och andra strävsamma skribenter skulle få motsvarande subvention???  Är det här en fråga för "vår" , kulturminster, Bilderbergdeltagare paggan..???

Fram för Rättvis Manipulation och desinfo !!


Är svenska media en lydig taltratt för Washington ?

Undrar er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus !?!

Lyssna på alternativa kritiska media för att förstå vad "svenska" media döljer.


http://www.flashpoints.net/ http://democracynow.org/ http://www.fsrn.org/
http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm http://www.radioproject.org/
http://www.kathymcmahon.utvinternet.com/mrn/ http://www.leftbusinessobserver.com/
http://www.suesupriano.com/ http://www.kpfa.org/archives/archives.php?id=13&limit=N

Härlig folkmusik "24-7" på :  http://hober.com/hober.ram?1,23   Koppla datorn till förstärkaren. Wow !

Månadens hemsida   :  http://www.globalresearch.ca/