Kära fredsvänner, demokrater, försvarare av fria ord tillika medhabitanter.

Under första maj cyklade jag runt i strålande sol från möte till möte. Jag upplevde karnevalsstämmning och som om den samlade vänstern dominerade dagen. Gunnars karaktäristik stämde bra även i Göteborg. "Geronterna" SAP, eller de som lever nära och av makten och har dess administrativa uppdrag var där huvudsakligen av plikt. När de spelade internationalen på Linnégatan var det ett arrangemang och en sättning som gav en "mässingspruttig" känsla av Povel Ramels "Tröstlösa Brunn" och Ahrendorffs tid. Man har liksom trött accepterat den kommande nyfeodalismen under TrantzNatzionalKapitalizmens One world Order.  Errarna var präktigt tråkigt militanta med solitt Kålle-idiom. Dom är hopplöst bror duktiga. Riksdagpartiet V, var något yngre och något mer livade och försedda med juste orkester som lirade och Sjöng Brecht på hejdlös tyska. Deras tal var väluppfostrade, av ansvarstagande riksdagsrepresentanter, aktuella och saknade inte satirisk knorr.

Men så ålderspensionär jag är trivdes jag bäst hos SAC. Där fanns nakna ärliga glada ansikten utan döljande masker. AnarkoGröna-vet inte va dom egentligen är.. Dom var flest, yngst, mest och bäst och vilket helsikes härligt driv i samban, salsan och vad det nu var. Det går inte att motstå dem en varm eftermiddag. Här känns det som om tjejerna har plats längst fram.  Love-in´s skrev Gunnar. Helt ok.  Dom var ouppfostrade, provocerande, härliga, ocensurerade, okontrollerbara, piercade, tatuerade utåtriktade, kärleksfulla och deras klarsyn förvånade. De slåss för dagsfrågorna och de ser ständigt hur polis och myndigheter söker sätta dit dom. De vet att detta samhälles elit offrar ungdomen. Och mitt i kampen dansar, älskar, sjunger, spelar, skapar de också vår framtid.......Men jag anser att de stora frågorna inte gavs tillräcklig plats hos någon hos vänstern. Över 50% av New Yorks befolkning tror att "the Bush-mob" lät 911 ske eller själva var med och administrade dessa massmord. I det radikala "San Fran" är troligen hälften av befolkningen på det klara med att landet styrs av något slags skuggregering genom militären/säkerhetstjänsterna.  911 är bluffen som är på väg att omforma hela världen till ett slags polisstat. NATO-toppmötet i ÅRE skall genomföras med fokus på security och krig mot terror. Men för tusan hakar kriget mot terror är ju ett satans bedrägeri.  EU-s konstitution, EUs grundlag kommer man att försöka utforma så att EU underställs USAs militära överhöghet och Ceasar George Bush II. Jag har slutit Diana Johnstone till mitt hjärta. Hennes ihärdiga kamp mot militarismens totala hot mot våra sköra rester av demokrati och vår överlevnad är inspirerande. Jag tog mej friheten att översätta hennes artikel då jag vet att vi knappast kommer att få se hennes skildring i MSM. Denna dam orsakade DNs drev mot Ordfront. DNs drev mot hennes åsikter om USA/NATOs militära angrepp på Jugoslavien fick Ordfront att företa en politisk utrensning av redaktionen.  Hon är hjärtligt avskydd av maktens krönikörer. Håll till godo. Det här är viktigare än vi kan föreställa oss.

En direkt aktionskram till er alla. Speciellt tillägnad ATTAC som varande revoltens viktigaste braintrust,

Bo Modén 0 05 03

Till Diana Johnstone