Tankar i höstmörkret……..

När USraels-puppet, lantgreven patron Persson sade att "ett kort krig kan vara bra för konjunkturen" var det en "herremaktens cynism".

Han hade snappat upp det från ”the puppetmasters” representant Kaiser Pehr Gyllenhammar som i DN yrkat på svensk trupper till Irak. Yrkandet var rationellt då ”vårt” land är en viktig produktionsort för den ekologiskt destruktiva oljeslukande bilstrukturen. Kaiser Pehr, vän och kollega till Paul Bremer och Kissinger, talade som representant för TrantZnatZional GlobaliZed CorporationZ imperial order.

”Svenska” media utövar följaktligen ingen källkritik av US Corporate medias (jmfr Richard Falk ”The Record of the Paper”) omfattande manipulering av folkopinionen för att motivera USAs krig.

Med få undantag är ”våra” underordnade media lokala förstärkare av ”Voice of Washington” dvs US Corporate Media.

Vår militaristiska världsordning, vår livsfientliga fossilenergidrivna teknokultur, leds av en byråkratisk hierarki storägare till TrantZnatZional CorporationZ vilka hjälpligt styr genom de odemokratiska institutionerna WB, IMF, WTO och FN.

Inom den sk intelligentian, kanske framför allt inom en socialt ambitiös men omedveten pseudovänster, koketterar man med attityder och manér hämtade från makten. Inom en vänster som excellerar med abstrakta, ortodoxa analyser finner man ofta samma cynism, omoral och värdenihilism som hos TrantZnatZional GlobaliZed CorporationZ. Här finns även element av militära macho ideal. Det är tufft och manligt att vara hård och cynisk. Forskning styrker att hierarkierna inom makten domineras av hannar med extrema nivåer av adrenalin och testosteron.

Men....men....Inom den högsta TNC-makten tvingar, "systemets" rationella självförsvar och inneboende vansinniga logik av konkurrens, aktörerna till en total cynism som hotar allt liv. För majoriteten av oss alla finns inga förnuftiga skäl att ta till oss maktens brutala cynism.

Chomsky skriver om "den femte friheten" dvs friheten att utan hinder exploatera allt och alla överallt. Det är globaliseringens axiom. Globaliseringen kan kritiseras även från ett klassiskt konservativ eller liberalt perspektiv. Men paniken inför ekologi och energisammanbrott låter det globala rovdjuret sluka ideologierna. Allt och alla som hindrar "femte friheten" utdefinieras som vänster, som kommunism, som brunvänster, ickepatrioter, som folkmordskramare, som antiamerikaner, som självhatande judar, som terrorister etc, allt i enlighet med den operativa mall som George Kennan tidigt formulerade.

Idag är tredje vägens ”socialister”, the new labour, och USAs dem. den globaliserade kapitalismens viktigaste förespråkare. Globaliseringen är dödsdömd av peak oil och global warming. Även mänskligheten går emot sitt slut såvida vi inte ställer om till reellt demokratiska lågenergisamhällen med maximal regional/lokal självförsörjning.

"Maktens" cynism är grundad i denna dialektik. Makten tvingas till krig/konflikt om resurser för sin självbevarelse. För makten är den blodiga "herrecynismen" en självklar attityd och del av förtrycket.

Det är tragiskt att många engagerade inom rörelser som vill skapa verklig demokrati, försvara fred och mänskliga rättigheter har tagit till sig "maktens" attityder, dess destruktiva cynism. I vår vardag exponeras vi ständigt för maktens manipulationer, medias socialisering, hierarkiernas korruption. Många unga, hjärntvättade av narcissistisk individualism, satsa på dej sjäv, skit i andra, med extroverta egon utan gräns, försöker desperata ta sig fram i karriärerna genom att vara (street)smarta och horande på samma depraverade sätt som en Karl Rove, en Leo Strauss, en Condi Rize eller en samvetslös konsult från Hill & Knowlton.

Några avfärdade filmen Why We Fight, som ”lättviktig” vilken vänder sig de omedvetna och okunniga. Jag hoppas de inser faran att internalisera maktens cyniska sätt att tänka till den grad att de blir deras omedvetna allierade.

Låt oss istället naivt vända oss mot makten och fråga den vad den kämpar för??

Maktens krönikörer har sökt att omsorgsfullt begrava obehagliga sanningar i vår historia. Om vi studerade maktens historia i skolan skulle aldrig DN och liknande taltrattar för US corporate media kunna vilseleda oss som de gör.

Historien förklarar ”elitens” ständiga krig mot den egendomslösa majoritetens krav på rättvisa. Krigen är exploaterande klasskrig mot de som opponerar sig mot att bli exploaterade.

Vid WWII inledning var Tyskland Europas vetenskapliga, tekniska, militära och kulturella stormakt.

Vår tids Orwellianska Corporate Empire under USAs ledning är grundat på tredje rikets militära vetenskap.

USAs säkerhetstjänst OSS gömde undan mängder av nazistiska forskare som utfört de mest djävulska experiment på lägerfångar. Makten cyniska realism skyddade dessa krigsförbrytare från rättvisan.

Sir Winston Churchill var som gammal överklass, en erfaren krigsförbrytare och makthavare inom det brittiska imperiet, kritisk mot Nuremberg rättegångarna. Det var framför allt Frankrike och Sovjet som utkrävde ansvar av nazisterna. Att Roosevelt gav sitt stöd till rättegångarna provocerade USAs plutokrati.

USAs plutokrati och högsta militära chefer insåg att inom det "totala kriget" mot fred, demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter är massmördare som Dr Verner von Braun, Dr. Herbert Axter, Dr. Arthur Rudolph, Georg Richkey, slaktaren från Lyon, Klaus Barbie m.fl oerhört effektiva och värdefulla dödens vetenskapsmän, byråkrater och administratörer . Här ser vi maktens verkliga förvridna anlete.

Von Brauns forskargrupp kring raketvapen använde slavarbetskraft från koncentrationslägret Dora. De hade genom utmattning och svält dödat över 20.000 slavarbetare vid Mittelwerk. Chef för slavarbetet var Richkey. Som kollektiv bestraffning för slavarbetarnas sabotage att pissa på den elektriska utrustningen hängde Richkey 12 åt gången från industrikranarna med träkäppar inkörda i munnen på dem för att dämpa deras dödsrosslingar. Inom slavlägret Dora såg han barn som onödiga munnar att mätta och instruerade SS vakterna att klubba ihjäl dem vilket de gjorde.

Dessa krigsförbrytelser kvalificerade honom till att diskret föras över till US Army Air Corps Base vid Wright Field, Dayton Ohio där han fick ansvar för att planera översmugglingen av andra användbara nazistiska specialister och deras samlade forskningsresultat. Ett uttalande från Joint Cheifs of Staff löd : "it is a form of explotation of chosen rare minds whose continuing intellectual productivity we wish to use".

Allan Dulles pressade president Harry Truman att 1946 godkänna "Paperclip project" som på hemliga vägar förde undan över 1000 nazistiska vetenskapsmän till USA.

Även japanska forskares experiment med biokemiska vapen på kinesiska, ryska och amerikanska krigsfångar räddades över till USA.

Intresserade kan söka/googla på kombinationerna ”paperclip” tillsammans med ; -Kurt Blome, sarin, Auschwitz-, -Konrad Schaffer Dachau-, Becker-Freyseng US Air Force, Dr Sigmund Rascher Dachau, Richkey,Dora…etc

Dessa forskare mördade tusentals krigsfångar med sina vetenskapliga experiment. OSS smugglade undan dem och gjorde dem till konsulter åt USAs krigsmakt.

Många krigsförbrytare kunde gömma sig i Sverige. Det finns ingen tillgänglig information om deras kunskaper tillvaratogs av det svenska totalförsvaret.

Experimenten fortsätter oavbrutet i hemlighet. De som utnyttjats är folk i fängelser och andra slutna institutioner och tysta förtryckta minoriteter världen över.

Terrorn, tortyren, massmorden på civila inom ”plan Phoenix” i Vietnam grundades på vetenskap.

Terrorn, tortyren, massmorden på civila i Chile, Uruguay, Argentina m.fl var utvecklad av vetenskapen.

Terrorn, tortyren, massmorden på över en miljon civila i Indonesien var stödd på vetenskapliga rön. Dödslistorna framtogs av CIA enligt vetenskapliga metoder.

Skapandet av Talibanerna och ”The Afganis” för att locka in Sovjet i Afganistan krävde omfattande vetenskapligt arbete. Projektet inspirerade skapandet av legoarmén ”contras” i Centralamerika.

Terrorn, tortyren, och massmorden av civila i Nicaragua, El Salvador, Guatemala och Honduras

organiserades av John Negroponte, Elliot Abrams, John Poindexter, Dick Cheney, Ollie North m.fl och finansierades med illegal handel med droger och vapen genom CIA. Bakom Iran-Contra fanns taktiska och strategiska överväganden och den militära vetenskapens samlade erfarenhet.

För att skapa en situation av total terror i ett land används alla humanfakulteters senaste rön. Målet i Vietnam, Chile, Indonesien, Centralamerika m.fl var, liksom nu i Irak, att tvinga på människorna en psykologiskt/fysiskt internaliserad känsla av total otrygghet och skräck syftande till att förlama allt motstånd.

Saddam Husseins krig, terror och tortyr mot Irans och Iraks befolkning erhöll, vapen, utrustning och sakkunnig hjälp från västvärldens teknik och vetenskap. Därför är en öppen rättegång utesluten.

I ”våra” hycklande media presenteras tortyren i Abu Graib, Guantanamo och andra skräckkammare som misstag, utförda av ”bad apples”, brister i ledningen och en och annan soldat på låg nivå tilldelas ett symboliskt straff allt medan terrorn, tortyren och mördandet fortsätter som ingenting hänt och maktens media blundar.

911 var en mordisk Hollywood dramatisering av inledningen på ”kriget mot terror”, ”Eternal War for Eternal Peace” enligt de fysiska kraven från Peak Oil och med regi av fundamentalisterna bakom PNAC.

Den cyniska planen är att att med militärt våld reservera resterande strategiska resurser för TrantZnatZional GlobaliZed CorporationZ imperial order.

Det är en framskrivning av George Kennans resonemang. Det är dags för ”straight power concepts”. Övriga världen, ”the have not´s” skall tvingas acceptera att bli bestulna. Tvingas att sjunka ner i ett hav av misär. Bushregimens Nuclear Posture Rewiew talar öppet om att militär upprustning krävs för att kontrollera världens växande massor av svältande, protesterande ”have not´s”. Det är verkligheten bakom "War on Terror".

Krig är alltings fader. Herakleitos

Vi vet men blundar för att huvuddelen av all vetenskap och teknik på ett eller annat sätt är insvept i våra samhällens konstant paranoida krigsansträngning... I försvar av "systemet”, i förstärkning och skydd av maktens hierarkier.

Historien visar att terror, tortyr och krig är ständigt verksamma delar av maktens kamp mot fred, demokrati, mot mänskliga rättigheter, och mot en fungerande rättsordning. Inför den globala resurs och ekokrisen kräver TrantZnatZional CorporatZionZ att staternas institutionella maktbefogenheter överförs till odemokratiska institutioner som WB, IMF, WTO och FN. Detta är demokratins död och introduktionen av det vansinniga projektet ”The Global Marketstate”.

Filosofen Peter Sloterdijk´s arbete "Kritik av det cyniska förnuftet" är en svidande civilisationskritik vilket förklarar varför han hamnat i "giftskåpet" hos maktens narrar, krönikörer och intellektuella. Han hävdar att vetenskapen som sådan (underordnad maktens institutioner) är en krigsansträngning mot livet. Hela vår teknokultur står i konflikt mot biosfären. Denna bok var ”kult” bland intellektuella i Europa under 1980-talet. Här i USraels protektorat var upplagan begränsad men finns på biblioteken. Den begränsade åtkomligheten motiverar följande långa citat:

Låt oss läsa under kapitelrubriken:

"Naturspionage, artillerilogik, politisk metallurgi". :

................Subjektens krig, i vilket de gör det Andra - oavsett det är en motståndare eller ett ting - till ett objekt, utgör bakgrunden till de "vetenskapliga", upplysande diciplinernas polemiska objektivitet. Tinget som jag konfronteras med blir till föremål. Varje objekt taget "i sig" är en potentiell rebell, ett mot-jag eller ett medel i kampen mot mig, precis som jag endast i egenskap av rebell i förhållande till det som underkuvar mig (och gör mej till "subjekt) blir subjekt i filosofisk mening.

Viljan till vetande rymmer alltid intressen, vilka inte uttöms i vetandet som sådant utan tjänar subjektets upprustning mot objekten. I denna mening har "objektivt vetande" karaktären av vapen.

Skulle allt detta även vara tillämpligt på den moderna rationalitetens mönstervetenskaper, naturvetenskaperna?

Kan man försvara påståendet att dessa vetenskaper betraktar naturen, sitt föremål, på ett primärt fientligt eller illasinnat sätt? Just naturvetenskaperna, framför allt den biologiska och fysikaliska grundforskningen, tycks fortfarande ha en relativt "fredlig" självförståelse. Visserligen har alla vetenskaper en kontemplativ gren också, men det är inte den som står för växtkraften.

Det som driver dem framåt är praxisens imperativ: produktionskonkurrensens, politikens och krigets. Till ekologins filosofiska insatser hör att den påvisat att de moderna naturvetenskaperna i egenskap av den industriella teknologins grundvetenskaper - oberoende av deras självförståelse - är fångade i en process som man, om man vill respektera fakta, endast kan beteckna som den avancerade civilisationens rovdrift och förintelsekrig mot biosfären.

Theodor Lessing skapade grundvalarna för en ekologisk-filosofisk kritik av den västerländska rovindustrin. Spåren efter superrovdjuret, som härjar i såväl den organiska som den oorganiska naturen, kan följas ända in i kunskapsteorin. Idag genomskådar man allt mer hur fåfänga alla försök är, att kontemplativt neutralisera de naturvetenskapliga forskningsrönen som om de tagits fram för att stödja en "naturvetenskaplig världsbild". Naturvetenskapernas politiska, ekonomiska och militära band är alltför tydliga.

Naturvetenskaperna var och är en spaningstrupp som vår erövringslystna civilisation skickat ut i naturens hittills stängda sanningsvärldar. Summan av det dessa spanare och pionjärer utforskat utgör något som hotar forskningsobjektets, det vill säga naturens, fortbestånd överhuvud.

Är detta bara metaforer? Ingalunda. Jag skall nu exemplifiera den naturvetenskapliga empirins polemiska karaktär med forskningsobjektet ”jorden”, som alla naturvetenskaper ända bort till astronomin hänvisar till och som är och förblir inbegreppet av våra ”intressen i naturen”. Det är tämligen lätt att visa att vetenskaperna med jorden som forskningsfält drivits fram av polemiska och praktiska intressen. Observationen av jordens yta och undersökningen av dess inre styrs nämligen i många fall av politiska och militära intressen. Därvidlag är geografin närmast tillordnad strategins och herraväldekonstens område, och geologins närmast vapenteknologins område……………..

Det militära och politiska intresset utgör brännpunkten för de geografiska, etnografiska och demografiska ”kunskaperna. Den moderna geografin tilldrar sig slutligen de bildade skiktens allmänna intresse i de kapitalistiska civilisationsstaterna, och då med imperialistiska förtecken (Upptäckt, erövring, mission, kolonisering, världshandel). Den fortsätter den gamla strategiska linjen på en intensifierad nivå. För övrigt har det ofta varit kriget som konstituerat ett nytt kunskapsintresse.

………………………….

Metallurgin är krigshistoriens centrala vetenskap. Med järn och brons inleds den kulturella evolutionens sjudande fas och vapen – och krigskonstens eskalering. Denna kulminerade under artilleriets tidsålder. Alla utslagsgivande moderna vapenslag – pansarförband, flygvapen, raketbaser, havsbaserade system osv – är i sak ingenting annat än gigantiska utväxter på artilleriets sätt att göra bruk av metaller och sprängämnen: flytande, flygande och farande artillerisystem.

En politisk teori för kunskapen om metaller kan påvisa det ursprungliga sambandet mellan denna centrala geologiska vetenskap och polemiken. Naturvetenskap och krigsvetenskap är förbundna med varandra via en pragmatisk intressekedja. Innan vapen av järn kan höjas mot fienden måste ett fälttåg mot jordskorpan ha ägt rum, en komplex, mödosam och farlig process.

I metallurgin inleder den krigiska människan sitt generalangrepp på materiens givna strukturer och det hon tillfogar metallerna är inget annan än en antecipation av vad metallerna kommer att tillfoga fienden………gigantiska gruvor som i de mörkaste djupen gnager av jordens inälvor. Gruvarbetarna blir den industriella civilisationens spökarmé – exploaterade exploatörer.

De industriella civilisationerna fäller dagligen dödsdomar mot miljontals levande varelser och miljontals ton substanser. De fullbordar de västerländska kulturernas rovdrift mot jorden.--------------------

Övergången från metallåldern till atomåldern innebär på sin höjd en ny teknologisk nivå inom den polemiska strukturen och en ny storleksordning av sjävbevarelsens stridsmedel. För att genomföra sitt krig mot det andra erövrade de moderna konkurrens- och forsknings-jagen materiens hittills hemligaste former och energikällor, ja de gick utöver den metallurgiska sprängningen av naturliga förekomster (malm osv) och överskred tröskeln för naturliga substanser för att komma dithän där de ditills mest gåtfulla kosmiska krafter var bundna………………………………………………….

Den som beväpnar sig befinner sig redan i krig. Kriget utspelar sig de facto kontinuerligt, i intervaller av kalla och heta faser, de förra felaktigt kallade fred. I den polemiska cykeln betyder fred rustningstid, dvs fientligheternas förskjutning till metallerna, och krig betyder på motsvarande sätt rustningsprodukternas användande och förbrukning, bapnens förverkligande på motståndaren…………………………moderna vapensystem med ”intelligent ammunition” eller ”smarta skott”, dvs raketer som under sin flykt upprätthåller klassiska tankefunktioner (varseblivning, beslut) och förhåller sig subjektivt till målet. Dessa systems existens innebär en metafysisk trosbekännelse för vår civilisation. Vi har faktiskt till större delen blivit subjekt som uppfattar sig själva som ”tänkande ting”, och det är dessa tänkande ting som slåss mot varandra i det moderna kriget…….vår kulturs gigantomaniska självbevarelse – jag har gjort den egna tillvaron till vapen………Den bemannade störtbombaren förutsatte en pilot som visste att han skulle dö och uppvisade en förmåga att se döden i vitögat av nästan antik filosofisk kvalitet. I den intelligenta ammunitionens har denna mänskliga faktor helt eliminerats. Demonteringen av metafysik till paranoia har tagit ytterligare ett steg………………

………..intelligenta atomstridsspetsar – den sista utväxten av principen självhävdelse och världsherravälde på avstånd. Det moderna avstånds-jaget tjänar sin självbevarelse utan att känna igen sig själv i sitt vapen; det måste därför avspjälkas så långt som möjligt ifrån det. Den intelligenta ammunitionen tillfredsställer detta behov. I och med den närmar sig den schizoida strukturen (det stats formade subjektet och det polemiska självbevarelse-egot) sin fulländning. Stridskrafterna i nästa storkrig kommer uteslutande vara schizofrena varelser och maskiner. Statsbärande maskinmänniskor och destruktivkrafternas spöklikt kluvna förvaltare trycker, ”om det är nödvändigt”, på de kritiska knapparna, varpå heroiska robotar och intelligenta helvetesmaskiner kastar sig över varandra -- experimentum mundi är avslutat, människan visade sig vara ett misslyckat försök. Upplysningen kan bara dra en slutsats: människan går inte att upplysa eftersom hon själv var upplysningens felaktiga premiss. Människan duger inte. Hon är bärare av förställningens fördunklande princip, och där hennes jag uppträder, kan inte det lysa som all upplysning har utlovat, nämligen förnuftets ljus.

Här låter jag Sloterdijk tystna.

På två år, dvs varje vartannat år har "systemet", genom svält, avsiktligt dödat lika många människor (huvudsakligen barn) som dödades under båda världskrigen tillsammans.....enligt FN. Maktens storinkvisitorer anser inte att detta offer till Mammon och Moluk är tillräckligt.

Sveriges TNC-makt är en del av superrovdjuret. Den deltar redan i den slutliga lösningen. Den formella makten förskansar sig på Riddarholmen. Ökade paranoida maktbefogenheter, kontroll, bevakning, inskränkningar av rättigheter och integritet. Där skall beslut och dekret formuleras i enlighet med lydstatens underordnade polisiära tillämpning av ”Patriot Act”.

Mvh från er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus
Är våra media okritiskt underordnade US Corporate Media? Är svenska media en taltratt för Washington?

Lyssna på nyheter och analyser från alternativa kritiska media i USA och förstå vad man döljer för oss.

http://www.kpfa.org/schedule/ http://democracynow.org/ http://www.flashpoints.net/ http://www.fsrn.org/ http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm http://www.ips-dc.org/ http://www.takingaim.info/ http://www.snowshoefilms.com/911coverup.html http://globalresearch.ca/ http://www.haitiaction.org/ http://www.pnn.ps/english/

Härlig musik dygnet runt på :http://hober.com/

Månadens hemsida http://www.tucradio.org/

"In individuals insanity is rare, but in groups, parties, nations and epochs it is the rule."
Friedrich Nietzsche, German philosopher

"Fascism is on the march today in America. Millionaires are marching to the tune. It will come in this country unless a strong defense is set up by all liberal and progressive forces... A clique of U.S. industrialists is hell-bent to bring a fascist state to supplant our democratic government, and is working closely with the fascist regime in Germany and Italy. Aboard ship a prominent executive of one of America's largest financial corporations told me point blank that if the progressive trend of the Roosevelt administration continued, he would be ready to take definite action to bring fascism to America."

former ambassador to Germany William Dodd, 1938