På tjänsteresa 1984 till Tegucigalpa i Honduras - såg jag i hotellets resturant en grupp amerikanska militära rådgivare. En hade en T-tröja med texten "Be nice to mommy - Kill a commie". Alltså du är hygglig med lilla mamma då du dödar en kommunist. Jag såg en likadan T-tröja i El Salvador.  Det var under Reaganadministationens olagliga "ProxyWar" med hjälp av latinamerikanska talibaner, lejda mördare de sk "Contras" som härjade i Nicaragua mot civilbefolkningen.  Sverige hade skickat ner ett antal militära amfibiebandvagnar till Honduras - "myrslokar" - för att hjälpa UNHCR att frakta fram förnödenheter till sk "Miskitoflyktingar" på gränsen mellan Honduras och Nicaragua. Envisa obehagliga rykten gjorde gällande att myrslokarnas viktigaste funktion var att, i dessa träskmarker, köra fram förnödenheter till Contrasgrupperingar och att UNHCR´s flyktinghjälp "beskattades" av Contras.

Konspiration ?? Nej bara slump och tillfällighet.

Här i imperiets norra utkant, i den nyblivne lantgreven Patron Perssons Protektorat Ultima Thule, pågår en kampanj mot vänstern i Media.  Janne Josefsson inledde kampanjen i TV med en ansträngd historia om att gamla kommunister hade haft relationer med öststatsfolk. Vi får anta att han följer upp med en historisk serie med intervjuer svenska vapenindustridirektörer och regeringsrepresentanter om leveranser till båda sidorna i Iran Irakkriget och att t.ex "svenskt" näringsliv och svensk socialdemokrati deltog i USAs blockad mot Allenderegimen i Chile samt att svenska handelsförbindelserna (även vapenförsäljningen) med Chile ökade starkt efter massmördaren Pinochets USA-stödda statskupp. Obs jag menar inte att SAP deltog i någon Washingtonriggad  - konspiration utan jag bara pekar på vissa anmärkningsvärda, historiska, tillfälliga, slumpvisa fakta.

Vem är kommunist?  För en medborgare i ett protektorat underordnat och allierat till Imperiet är det av största vikt att veta vad makten - imperiets representanter menar med en kommunist. Kommunister är det fritt fram att bomba, svälta, tortera, förtala ...etc ...mm oavsett internationell rätt ....Det visar USAs brutala utrikespolitik med sin praxis. Det är så att säga fritt fram att eliminera detta avskum.

George Kennan US, ambassadör i Moskva efter WWII var en av de viktigaste skaparna av retoriken som motiverade kalla kriget. Under 1950- talet var Kennan chef för StateDep. planeringsavd. Kennan skapade den definition av vad som i politikens praxis propagandistiskt definierades som kommunism. I alla de länder i latinamerika där USA´s militärapparat intervenerat , arrangerat statskupper, smutsiga krig med hjälp av ombud etc hade inte ett enda ett av dem en kommunistisk regering. Kuba är det provocerande undantaget. Kommunistisk kallar USA´s mediawar dept. regimer som genom en nationalistisk/populistisk politik hotar USAs möjlighet att exploatera landet. Dvs.Länder som vill behålla sina tillgångar för att bygga upp landet.

Kennan hade en genomgång med USAs ambassadörer i Latinamerika där :

"he observed that a major concern of American foreign policy must be "The protection of our raw materials" - in fact, more broadly, the material and human resourses that are "ours" by right. To protect our resourses, we must combat a dangerous heresay, as US intelligence noted, had been spreading through Latin America for many years: The wide acceptance of the idea that the government has the direct responibility for the welfare of the people".

Alla regeringar oavsett de varit liberala, kristdemokratiska etc med denna farliga inställning har anklagats för att vara kommunistiska för att propagandistiskt motivera militära ingripanden. Moussadeq i Iran var i det närmaste konservativ men när han nationaliserade oljan blev han helröd innan CIA-kuppen. Iraks befolkning är betecknade som terrorister då  de försvarar sitt land och dess tillgångar. Serbernas allvarligaste brott var kanske att regimen var socialistisk.

Dagens brutala nyliberala hyperkapitalism kan omöjligt samleva med en autentisk demokrati. Idag blir en verklig demokrat betraktad som kommunist av makten. Allt verkligt försvar av idén om ett lands suveränitet, försvar av välfärden betraktas av imperiet och dess lokala företrädare som uttryck för kommunism och i förlängningen terrorism.

En ökande andel av befolkningen i alla länder protesterar mot TranzNatzionalKapitalizmens rätt till exploaterande "Free Investment" globen runt. Kriget mot terrorismen är kriget mot de som protesterar mot denna TranzNatzionella världsordning. Instinktivt ser allt fler hur demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter, och skyddet av den sköra livsväven hotas. Genom att Sverige stått utanför krig i 200 år har landets storägare kanske mest TranzNatzionellt Kapital per kapita investerat runt om i världen. Vinsterna kommer inte längre tillbaka hit utan går till konton i skatteparadisen. Välfärden försvinner. Protesterna tilltar.

I sådana lägen måste protester utdefinieras som brunvänster, stalinister, folkmordsförnekare, antisemiter, USA-hatare...traditionalister... vad deras tänk-tankar nu kan hitta på. 

De som skall inleda en sådan kampanj bör ha prestige och förtroende hos folket. Janne Josefsson är "janne" med folket. Han har med en serie bra socialreportage lyft fram samhällets olycksbarn när de drabbats av myndigheters och enskilda företrädares maktmissbruk. Men Jan Gillou kritiserar Jan Josefsson för att han aldrig gett sej på den verkliga makten. Där stöder jag Arn-Riddarens skapare fullt ut. "Folkets" Janne J. är maktens S-märkte hovkrönikör. Och nu mina vänner ser vi att drevet är i full gång. Pen-klubben kan man alltid lita på i dessa lägen.

CIA´s internationellt verksamma mediabestickar-avdelning, NED  "National Endowment For Democracy" har ett kontor på Luntmakargatan 66 under det tjusiga namnet Swedish International Liberal Centre. Efter Ordfront-debaclet får SILC underligt nog alltid mina tankar att dra iväg till DN och vissa bekanta där. Jag är väl fördomsfull antar jag. NED var väldigt aktiva på Balkan. Sen var dom med och fixade kuppen I Haiti. Dom missade i Venezuela men dom fortsätter enträget att ge stöd till reaktionära budskap.

MVH från er utrotningshotade medhabitant på den lilla planeten Tellus

Bo Modén Mediekritik 04 10 08

Home