Till Mediekritik 05 03 18

Kära medhabitanter

Får jag erbjuda några tanketrådar kring Maktens Media och demokratins saliga hädanfärd.

I anslutning till mailväxlingen om "piratbyrån" etc ....(där jag efterlyser en mer sammanfattande analys") vill jag bifoga nedanstående analys om motsättningen mellan en EU-kommission dominerad av TNC´s big-business intressen och "fast track" och ett EU-parlament som trots sin mycket svaga demokratiska legitimitet försöker prestera ett visst motstånd mot "One World Order".  Själv är jag ännu inte klar över var det mest radikala försvaret av demokratin förekommer? I "vår" riksdag eller i "vårt" EU-parlament ? Varken Eller?

Som exempel på maktrelationer såg jag en uppgift om att bilindustrin har fler lobbyister  i Bryssel än det finns parlamentariker i EU-kratin. Hur många lobbyister telecom-industrin har vet jag ej...


Patents for profit: dystopian visions of the new economy
Becky Hogge
11 - 3 - 2005


The struggle over intellectual property is the concern of more than knowledge economy specialists, says Becky Hogge: it is a contest over freedom as well as technology.

http://www.opendemocracy.net/debates/article-8-40-2370.jspOch nu till "The Market-State"

http://wagnews.blogspot.com/2005/03/silent-coup-big-business-takeover-of.html    är en länk till en artikel med följande rubrik och ingress:SILENT COUP:
Confronting the big business takeover of Canada
By Tony Clarke

  Our political leaders are engaged in nothing less than the systematic dismantling and restructuring of the socioeconomic system that was built up in Canada over the past 60 years. Corporate Canada has all but succeeded in its mission to eradicate the Keynesian social welfare state in this country.
  The goal is to restore Canada to an unimpeded free market economy. At the heart of this counter-revolution is the destabilization of the public sector and the crowning of the private sector as the engine of economic and social development. When it comes to Canada's future, the free market is to reign supreme, unfettered by government intervention and regulation. To paraphrase Maude Barlow of the Council of Canadians, the Canadian experiment of a "social nation state" is being dismantled in favour of a "corporate nation state."

  Vi har trätt in i en era där atomiserade "medborgare" och småföretag är utsatta för marknadens "tough love" hårdhänta kärlek allt medan storföretagen agerar inom en trygg struktur av WTO-IMF-WB reglementerad socialism med "Corporate Welfare" och "bailouts" (förlustgarantier) av skattebetalarna om de spekulerar fel. Samtidigt har systemen med interndebitering och möjlighet att förlägga brevlådekontor i skatteparadisen resulterat i att TNCs nästan upphört att betala skatt till nationalstaterna. Swärjes grundlag....nationalstaternas konstitutioner har helt undergrävts....   Demokratin är död...."leve One World Order".. Sieg Heil to the Chief Kaiser George Bush II.  Nå har vi insett vad som skett i imperiets norra utpost Ultima Thule ?

  Läs artikeln om Kanada och begrunda därefter utvecklingen i patron Perssons protektorat.  Är det någon av er läsare som sett motsvarande analys av Swärjes avveckling av demokratins substans och protektorates tvångsmarsch in i de "Transnatzionella Conglomeratens feodalism" eller kanske hellre det mer etablerade begreppet "the Market-State".???  Som en intressant jämförelse bör vi åter studera följande artikel:  http://www.newleftreview.net/NLR25701.shtml   av Gopal Balakrishnan.

  Här ett litet utsnitt kring "the MarketState".  Jag rekommenderar er att läsa hela artikeln då den är av väsentlig betydelse för att förstå den nya feodalismen eller "the One World Order" of transnational corporate rule.  Arundhati Roy beskriver den som att vara/leva "in the crosshair of the cruisemissil and the checkbook".

  An entirely new political form, the market-state, has since arisen to supplant it. Bobbitt underscores the drastic nature of this mutation, expressing the difference between the two in the simple, icy formula: the market-state ceases to base its legitimacy on improving the welfare of its people. [19] (här kan vi erinra oss George Kennan)

  Instead this new form of polity simply offers to maximize opportunities-to 'make the world available' to those with the skills or luck to take advantage of it. 'Largely indifferent to the norms of justice, or for that matter to any particular set of moral values so long as law does not act as an impediment to economic competition', [20] the market-state is defined by three paradoxes. Government becomes more centralized, yet weaker; citizens increasingly become spectators; welfare is retrenched, but security and surveillance systems expand. Bobbitt etches the consequences imperturbably. The grip of finance on electoral politics may become so complete as to erase the stigma of corruption. Waves of privatization will continue to roll over the state, eventually dissolving large parts of it into a looser, shifting ensemble of subcontracted and clandestine operations. (Recalling his stint as an advisor to the Senate investigation of the Iran-Contra Enterprise, Bobbitt calls for a jurisprudence more discerning of the fine lines separating capitalism from crime.)

  Public education will implode as parents seek to augment the human capital of their children with early investments in private school. Inequality and crime could grow to Brazilian proportions. Civil liberties will have to be reconceived to accommodate far-reaching anti-terrorist dragnets. Some of the fictions of citizenship will gradually give way to more realistic weighted voting systems. Representative government itself will become increasingly nominal as media plebiscites openly assume the function of securing the consent of atomized multitudes. National security spin doctoring will become so pervasive as to engender a new epistemology of managed opinion.

  Slutsats: "The Market-State"..."The One World Order"... TNCs feodalism är "war against terror"  dvs eternal classwar emot de som revolterar mot demokratins avskaffande...

Mvh från er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på den sargade lilla Tellus.     I morgon demonstrerar man över hela världen.

Ps Jag råkade slå på flimmerburken och såg att SVT 1 är en "fri TV-kanal". Kan någon förklara vad dom menar ? Ds


Är svenska media en lydig taltratt för Washington ?

Lyssna på alternativa kritiska media för att förstå vad "svenska" media döljer.


http://www.flashpoints.net/ http://democracynow.org/ http://www.fsrn.org/
http://www.will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm http://www.radioproject.org/
http://www.kathymcmahon.utvinternet.com/mrn/ http://www.leftbusinessobserver.com/
http://www.suesupriano.com/ http://www.kpfa.org/archives/archives.php?id=13&limit=N

Månadens hemsida   :  http://www.globalresearch.ca/